Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Gesprekspartners van de MR

Ouders

Vertegenwoordiger van ouders

De ouders in de medezeggenschapsraad praten namens alle ouders op school mee over het beleid. Het is daarom belangrijk dat leden van de MR goed contact hebben met ouders op school.

Lees meer »
OudergeledingAchterban

Betrekken van de achterban

De medezeggenschapsraad (MR) betrekt ouders, leerlingen en personeel zoveel mogelijk. Contact tussen de MR en zijn achterban is bij voorkeur wederzijds. De MR houdt de betrokken op de hoogte van zijn werkzaamheden en ouders, leerlingen en personeel ondersteunen en zoeken actief contact op met de MR

Lees meer »
Communicatie

Ouderraadpleging

Bij sommige wijzigingen op school vraagt de school of MR alle ouders om hun mening. Dit is het geval als de school de onderwijstijd wil veranderen, of als er een besluit wordt genomen over de buitenschoolse opvang. School en MR bepalen samen hoe een ouderraadpleging uitgevoerd wordt.

Lees meer »
OuderraadplegingSchooltijden

In gesprek met andere schoolorganen

Gesprek met Raad van Toezicht

De medezeggenschapsraad overlegt minimaal twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Dit is verplicht. Voor dit overleg is een handreiking beschikbaar.

Lees meer »
raad van toezicht