Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Gesprek met Raad van Toezicht

raad van toezicht

De medezeggenschapsraad overlegt minimaal twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Dit is verplicht. Voor dit overleg is een handreiking beschikbaar.

Rol van de toezichthouder

Wettelijk moet er een scheiding zijn tussen toezicht en bestuur. De regelgeving en bestuurscodes voor het onderwijs noemen een aantal aandachtspunten voor het toezicht:

 • Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan - kwaliteit van het onderwijs
 • Kwaliteit van het bestuur van de organisatie
 • Doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen
 • Kwaliteit van toezicht en het functioneren van de medezeggenschap
 • Verplicht dat de (G)MR minimaal twee maal per jaar overlegt met de toezichthouder

Handreiking

Ouders & Onderwijs schreef samen met de PO-raad en de AOb de handreiking 'Overleg met de toezichthouder'. Daarin vinden concrete tips te vinden om het gesprek vorm te geven, bijvoorbeeld:

 • Kennismaken
  Het eerste initiatief ligt bij de Raad van Toezicht. Natuurlijk kan ook de medezeggenschap de Raad van Toezicht benaderen voor een gesprek. 
 • Aanwezigen
  Raad van Toezicht en medezeggenschap maken samen afspraken over wie aanwezig is bij het overleg. Het overleg kan plaatsvinden tussen de voltallige raden, maar dat is niet voorgeschreven.
  De aanwezigheid van de bestuurder bij dit overleg is een aandachtspunt. De (G)MR en de RvT moeten vrijuit met elkaar kunnen spreken. 
 • Agenda
  Voor een zinvolle invulling van de contacten is een gelijkwaardige relatie nodig. Door gezamenlijk de agenda op te stellen, kan iedereen participeren.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?