Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Algemene taken medezeggenschap

Openbare vergaderingOpenheid

De medezeggenschapsraad (MR) heeft volgens de wet een aantal taken. De MR bevordert openheid en werkt transparant. De MR gaat discriminatie tegen. De MR overlegt met en informeert alle betrokkenen op school over zijn werkzaamheden.

Bevorderen openheid 

De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De medezeggenschap op school kent volgens de wet een aantal uitgangspunten:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school; 
  • waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen;
  • doet verslag aan de schoolgemeenschap over hun werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Transparant naar achterban

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS oordeelde in een uitspraak dat de medezeggenschap op school verplicht is om zijn agenda naar de directie te sturen, bevestigt de commissie, maar ook goed moet communiceren met de achterban over de MR-taken. De openheid en openbaarheid uit zich bij vergaderingen in het informeren van ouders, personeel en directie (LCG WMS 9 februari 2012, zaaknr. 105158).

Grenzen aan openheid

De (G)MR of een aparte geleding kan vanwege strategische redenen alleen vergaderen om een standpunt te bespreken. Dit is toegestaan. Soms vraagt een bepaald onderwerp juist dat er niet in het openbaar wordt vergaderd. Bijvoorbeeld vanwege privacygevoelige onderwerpen. De medezeggenschap heeft hier enige beleidsruimte.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?