Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Adviesrecht

AdviesrechtWet medezeggenschap op scholenMRGMR

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad (MR) de schoolleiding. Dit is vooral het geval bij onderwerpen die gaan over de organisatie van de school. Meestal brengt de MR een positief of negatief advies uit.

Adviesrecht in de wet

De medezeggenschapsraad (MR) wordt volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) altijd betrokken bij nieuw schoolbeleid. De MR moet in sommige gevallen om advies worden gevraagd. 

Organisatie van de school

Het adviesrecht is met name van toepassing op thema's die gaan over de organisatie van de school. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • Het lesrooster
  • Nieuwbouw en verbouwing
  • Aanstellings- en ontslagbeleid
  • Regeling van de vakantie
  • Beleid voor toelating en verwijdering van leerlingen
  • Onderhoud aan de school

Positief of negatief advies

In de praktijk gebruikt een MR vaak de termen 'positief' of 'negatief' voor het uitbrengen van een advies. Dit is aan de MR. De wet maakt geen onderscheid hierin. De MR moet in ieder geval om advies worden gevraagd.

Uitstel van de plannen

Als het schoolbestuur of de schoolleiding een beslissing neemt waarbij wordt afgeweken van het advies van de MR, dan worden de plannen met zes weken uitgesteld. De MR kan die periode gebruiken om het advies in te trekken of nogmaals naar de plannen te kijken, zodat iedereen het alsnog eens wordt over de plannen. Dit is alleen niet verplicht. Na zes weken mag het besluit alsnog uitgevoerd worden.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?