Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Medezeggenschapsraad

MedezeggenschapMedezeggenschapsraadMR

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Die bestaat uit een aantal ouders, personeelsleden en op de middelbare school ook leerlingen. De MR denkt mee, praat mee en adviseert over schoolbeleid.

Meepraten over de school

Iedere school heeft verplicht een MR. De MR praat mee met het schoolbestuur (of de directie). Dit houdt in dat de MR op tijd wordt geinformeerd over nieuw beleid en altijd moet worden betrokken. Het schoolbestuur is de gesprekspartner. In de prakijk komt het vaak voor dat het schoolbestuur zich laat vertegenwoordigen door de schooldirecteur. De wettelijke bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet. De MR heeft op vrijwel alle denkbare onderwerpen een adviesrecht of instemmingsrecht.

Medezeggenschap op verschillende niveaus

Er zijn meerdere vormen van medezeggenschap mogelijk. Elke school heeft in ieder geval een MR. Als er meerdere scholen zijn, dan is er altijd een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Sinds 2014 is er een nieuwe vorm van medezeggenschap bijgekomen vanwege passend onderwijs. Vrijwel alle regio's hebben nu een ondersteuningsplanraad.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?