Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Versterking van de medezeggenschap

VoorlichtingOndersteuningInformatieMROPR

Organisaties voor ouders, schoolbesturen en leraren werken samen om de medezeggenschap op scholen te versterken. Onder de naam Versterking Medezeggenschap ondersteunen ze medezeggenschapsraden op verschillende manieren. MR-leden hoeven hiervoor niet te betalen. Ook Ouders & Onderwijs is onderdeel van Versterking Medezeggenschap.

Medezeggenschap is belangrijk

Goede medezeggenschap zorgt voor een verbeterde onderwijskwaliteit, meer transparantie over gemaakte keuzes en een prettigere samenwerking tussen school, samenwerkingsverband en ouders. In de praktijk hebben veel medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden moeite met de invulling van hun taken. Daar komt namelijk nogal wat bij kijken. En natuurlijk wilt u het goed doen. Versterking Medezeggenschap helpt de MR en OPR daarbij.

Informatie voor de MR

Het eerste en meteen ook een belangrijk document is het advies 'Goede Medezeggenschap in het onderwijs': een algemeen advies over hoe goede medezeggenschap op scholen er eigenlijk uit zou moeten zien. Dit advies kan de MR gebruiken als een handboek voor de praktische uitvoering van het dagelijkse medezeggenschapswerk. Daarnaast zijn er ook andere uitgaven die nuttig zijn voor MR-en:

Begeleiding, bijeenkomsten en Quickstart

De informatie die Versterking Medezeggenschap verspreidt is een goed startpunt. Vaak is het daarbij nuttig extra aandacht te besteden aan uw eigen specifieke situatie. Daarvoor kunt u een gratis aanvraag doen. Versterking Medezeggenschap biedt de volgende mogelijkheden:

Medezeggenschap passend onderwijs

Versterking Medezeggenschap richt zich niet alleen op de MR, maar ook op de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. Zij kunnen van dezelfde faciliteiten gebruik maken, maar dan op het gebied van passend onderwijs. Bovendien is er een groot aantal handreikingen gemaakt voor OPR-en.

Versterking Medezeggenschap

Na de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) bleek dat er op een aantal punten verbeteringen en versterkingen nodig waren van de medezeggenschap op school. Verschillende onderwijsorganisaties, waaronder Ouders & Onderwijs, staken de koppen bij elkaar en kregen budget van het Ministerie van OCW. Daarmee is Versterking Medezeggenschap opgericht. De financiering loopt in ieder geval nog tot januari 2020.

Vraag over medezeggenschap? 088-6050101!

Voor informatievragen over medezeggenschap (en met andere onderwijsvragen) kunnen alle ouders contact opnemen met het informatiepunt van Ouders & Onderwijs.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?