Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Aanvaarding van bijdragen

Scholen zijn niet uit op het maken van winst. Sterker nog: scholen zijn afhankelijk van subsidie. Naast de vrijwillige bijdragen mogen scholen ook financiële en materiële bijdragen ontvangen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op iedere beslissing waarbij een bijdrage van buiten wordt aanvaard.

Bijdragen in geld of materiaal

Bij aanvaarding van bijdragen gaat het vaak om een bijdrage waarvoor de school een tegenprestatie levert die zichtbaar is tijdens een schoolactiviteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruik van de producten van de donerende leverancier, vermelding van de sponsor in de schoolkrant of het vermelden van leveranciers van speeltoestellen op het schoolplein. In deze gevallen gaat het om het leveren van een tegenprestatie waarbij leerlingen worden geconfronteerd met de naam van een sponsor.

Wettelijke voorwaarden

Sponsoring op school moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Zo mag sponsoring uitsluitend met instemming van de medezeggenschapsraad worden aanvaard (art. 10, lid 1 sub f van de Wet medezeggenschap op scholen). Daarnaast moet het sponsorbeleid in het schoolplan en in de schoolgids worden vermeld. Ook moet voor ouders duidelijk zijn dat zij over de sponsoring een klacht kunnen indienen via de klachtenregeling van de school. 

Rol van de medezeggenchap

Alles wat te maken heeft met sponsoring wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Deze kan bijvoorbeeld controleren of de school niet te afhankelijk is van een sponsor of dat de sponsor te zichtbaar is binnen de school. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad een rol bij de vaststelling van de schoolgids waarbij informatieverschaffing over sponsorbeleid een belangrijk onderdeel is. Tip: ouders kunnen altijd een klacht indienen over sponsoring van de school. Gebruik deze signalen van ouders op het moment dat sponsorbeleid wordt vastgesteld.

Convenant sponsoring

Ouders & Onderwijs was in 2015 één van de deelnemende organisaties bij de hernieuwing van het convenant 'Scholen voor primair en voorgezet onderwijs en sponsoring'. In het convenant staat beschreven waarop scholen moeten letten, waaraan sponsoren gebonden zijn én dat ouders inspraak hebben op sponsordeals. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?