Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Financieel beleid

FinanciënBeleidGeldstromen

Scholen krijgen op verschillende manieren geld. Iedere school moet met dat geld keuzes maken. Die keuzes hebben gevolgen voor het onderwijs en de werkwijze van de school. De financiën op school zijn daarom erg belangrijk, maar ook behoorlijk ingewikkeld. In een animatie leggen we u uit hoe de school aan geld komt en hoe de medezeggenschapsraad mee kan praten over de besteding ervan.

Scholen en geld

De financiën van scholen zijn ingewikkeld. Er zijn verschillende manieren waarop scholen geld krijgen: lumpsum, geld voor passend onderwijs, subsidies en projectgelden en ook via de vrijwillige ouderbijdrage of bijvoorbeeld crowdfunding en sponsoring. Sommige potjes zijn alleen voor specifieke doelen bedoeld, terwijl ander geld wel breed inzetbaar is. Dat maakt het voor ouders in de medezeggenschapsraad vaak onoverzichtelijk. Waar praat u nou eigenlijk over? In een animatie leggen we uit hoe de school aan geld komt en waar u op kunt letten als het over financiën gaat.

 

Meerjarig financieel beleid

Iedere vier jaar maken scholen een meerjarig financieel beleid. Daarin staat hoe het schoolbestuur om wil gaan met het geld dat zij ontvangen. Bijvoorbeeld dat het bestuur jaarlijks wat geld opzij wil zetten om te sparen voor een terugloop van het aantal leerlingen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft een adviesbevoegdheid over de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van het schoolbestuur. Ook een school kan binnen de kaders die in het beleid van het schoolbestuur staan. Als ze dat doen is er ook een adviesbevoegdheid voor de medezeggenschapsraad.

Begroting

Op basis van het meerjarig financieel beleid maakt de school jaarlijks een begroting. Bij het opstellen van de begroting heeft de medezeggenschapsraad geen formele rol. Wel is de school verplicht om de medezeggenschapsraad over de begroting te informeren. Bovendien ontvangt de MR jaarlijks de financiële stukken van het schoolbestuur.

Adviesrecht voor ouders

Ouders in de medezeggenschapsraad hebben een adviesrecht op de meerjarige begroting. Op die manier praten ouders dus mee over de keuzes die de school (of het schoolbestuur) maakt. De begroting heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het formatieplan en het schoolplan.

Op tijd, toegankelijk en duidelijk

Om goed mee te kunnen praten is het belangrijk dat ouders in de medezeggenschapsraad de begroting op tijd ontvangen. Dat geeft hen de tijd om zich te verdiepen in de materie en de gemaakte keuzes nog eens kritisch te bekijken. Vooral de veranderingen zijn daarbij van belang. Het is belangrijk dat de financiële gegevens duidelijk worden weergegeven. Bijvoorbeeld door de informatie over afzonderlijke scholen en voorzieningen van het schoolbestuur of bureau afzonderlijk te beschrijven. Als een lid van de medezeggenschapsraad goed is in het lezen van financiele stukken, dan is dat handig. Voor de oudergeleding is het vooral van belang dat zij vragen durven te stellen over de begroting van het schoolbestuur. 

Transparant over financiën

Scholen hebben binnen het huidige financieringsstelsel veel vrijheid. Ze mogen zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. De besteding van het geld is van essentiëel belang is bij het maken van keuzes. Iedere onderwijskundige of organisatorische keuze heeft namelijk financiële gevolgen. Scholen worden steeds meer verplicht om inzage te geven in hun financiën. Zodat duidelijk is waar het publieke geld aan uitgegeven wordt. Er is al informatie openbaar beschikbaar.

Handreiking financieel beleid

Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking Financieel beleid ontwikkeld. Deze geeft MR-leden handige tips en handvatten om het financieel beleid van de school inzichtelijk te maken. De handreiking bevat bijvoorbeeld vragen die de (G)MR kan stellen over de financiële documenten en het strategisch beleidsplan van de school of het schoolbestuur. Op deze manier kan de medezeggenschapsraad goed onderbouwd het gesprek aangaan met de directeur of het schoolbestuur en hen een overwogen advies geven.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?