Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

schoolondersteuningsprofiel

Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig op school. In het schoolondersteuningsprofiel schrijft de school op welke ondersteuning zij biedt. De medezeggenschapsraad heeft adviesbevoegdheid voor het profiel.

Passend onderwijs

De meeste leerlingen gaan naar school zonder ondersteuning op school nodig te hebben. Maar sommige leerlingen hebben wel meer of minder ondersteuning nodig om goed onderwijs te kunnen volgen. Uitgangspunt is dat alle leerlingen passend onderwijs kunnen volgen. In zogenaamde samenwerkingsverbanden zorgen scholen voor een dekkend aanbod van ondersteuning per stad of regio. Dit geldt voor het basisonderwijs én het voortgezet onderwijs. Passend onderwijs wordt aangeboden op reguliere scholen en speciale scholen. Wat er precies wordt aangeboden, varieert per school.

Ondersteuning

Een groep leerlingen heeft ondersteuning op school nodig om goed onderwijs te kunnen volgen. Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van dyslectie, ADHD of een handicap. Soms vraagt dat bijzondere ondersteuning vanuit de school. Leerlingen hebben daar recht op. Alle scholen hebben een basisniveau aan ondersteuning die zij aanbieden. Sommige scholen bieden meer dan het basisniveau aan ondersteuning. Want voor alle kinderen moet er plek zijn. Bij elkaar zorgen de scholen voor een dekkend aanbod van passend onderwijs. Wanneer een kind zich fysiek of mentaal niet alleen kan redden op school, wordt er een 'onderwijszorgarrangement' opgesteld. Dan komt er naast onderwijs op school ook zorg op school bij kijken.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast welke ondersteuning die school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De school biedt minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. Het wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuurder. Het borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. Ouders, leerlingen en personeel hebben adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad. Het schoolondersteuningsprofiel wordt ten minste eens per vier jaar opgesteld.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?