Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Verlagen van de werkdruk

WerkdrukverlagingLerarentekortRegeldruk

In februari 2018 werd het werkdruk akkoord gesloten. Daarmee is ieder jaar extra geld beschikbaar voor de verlaging van de werkdruk voor leraren. Hoe zet uw school deze gelden in? En waar kunt u als MR op letten?

Extra geld voor werkdrukverlaging

Om de werkdruk te verminderen heeft iedere basisschool voor schooljaar 2018-2019 € 155 per leerling ontvangen. De komende jaren kan dit bedrag hoger worden. Tot ongeveer € 285 per leerling voor schooljaar 2021/2022. De school bepaalt zelf waar ze dit geld aan uitgeeft. Wel moet de school op twee manieren verantwoording afleggen over de besteding van het geld:

  • In het bestuursverslag en het financiële verslag moet de verantwoording worden opgenomen. Het schoolbestuur moet dit uiterlijk 1 juli 2019 doen.
  • De schooldirecteur moet direct na het einde van het schooljaar aan de personeelsgeleding en het team op school laten weten hoe het geld is besteed.

In onderstaand filmpje legt het ministerie van OCW het uit:

Hoe verlaag je werkdruk?

Scholen verschillen veel van elkaar. Hoe de werkdruk op uw school omlaag kan is dus afhankelijk van waar de schoolmedewerkers precies werkdruk ervaren. Het is daarom raadzaam om eerst samen te kijken waar het echte probleem zit. Daarna komen mogelijke oplossingen en het bijbehorend budget aan de orde. Om scholen en MR-en hierbij te helpen is een handige infographic ontwikkeld.

Minder regels op school

Voor het verlagen van de werkdruk is niet altijd veel geld nodig. Scholen houden veel gegevens bij. In de praktijk blijkt dat veel van die gegevens niet of niet zo uitgebreid bijgehouden hoeven worden. Het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie hebben daarom in de handreiking 'Ruimte in Regels' op een rij gezet wat leraren wel en niet aan administratie en verantwoording moeten doen. Het is dus goed om kritisch te kijken naar wat er op uw school allemaal bijgehouden wordt en of dat misschien niet anders kan.

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn al vele voorbeelden van scholen die de werkdruk succesvol aangepakt hebben. Er zijn verschillende manieren om de werkdruk tegen te gaan. Bijvoorbeeld door extra ondersteunend personeel aan te nemen, door vakleerkrachten aan te stellen, door ICT of digitale leermaterialen te kopen of trainingen en teamactiviteiten te financieren. Kunt u wel wat inspiratie gebruiken? Lees dan deze brochure met praktijkvoorbeelden of bekijk de website van het Platform Werkdruk PO

Rol van de MR

De personeelsleden in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht op de besteding van het geld. Ouders hebben formeel geen zeggenschap. U kunt dus niet formeel invloed uitoefenen op de besteding van de middelen, maar u kunt natuurlijk wel met de personeelsleden van de MR meedenken over hoe zij de werkdruk zouden kunnen verlagen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?