Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Lidmaatschap en zittingsduur

medezeggenschapsraadlidmaatschapzittingsduur

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de MR. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is.

Zittingsduur

In de wet staat de zittingsduur van een MR-lid niet beschreven. Het schoolbestuur of schoolleider -afhankelijk van wie de gesprekspartner is- en de MR bepalen dit onderling overleg. De afgesproken zittingsduur wordt altijd opgenomen in het medezeggenschapsreglement

Verplichte band

Voor het lidmaatschap van de MR geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of docent. Zonder band met de school is het niet namelijk niet mogelijk om de eigen achterban te vertegenwoordigen. Het lidmaatschap van een MR stop automatisch als:

  • een leerling in de MR de school verlaat
  • een MR-ouder niet langer een kind op de school of scholen heeft
  • een personeelslid niet meer is verbonden aan de school

Het maakt niet uit of je de afgesproken zittingstermijn kunt ‘uitzitten’. Voorbeeld: met een kind in groep 8 of als havist in het examenjaar kun je je gewoon verkiesbaar stellen voor de (G)MR. De kans dat leerlingen of ouders jou kiezen als vertegenwoordiger is daardoor waarschijnlijk wel kleiner. Hierdoor komt er ook tussendoor een plek in de MR vrij.

Verbod op lidmaatschap

Het komt voor dat er wel een band met de school is, maar dat die band niet is te verenigen met het lidmaatschap voor de medezeggenschap. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • de mensen die het schoolbestuur vormen
  • personeel dat namens het schoolbestuur gesprekspartner is voor de MR

Herkiesbaar

Leerling, ouders en personeelsleden kunnen zich -naast de uitzonderingen- altijd verkiesbaar stellen. Zittende MR-leden zijn dan ook herkiesbaar, mits zij zich verkiesbaar stellen. Meer informatie over verkiezingen lees je in het artikel ‘Verkiezingen’

* Dit artikel is ook van toepassing op andere vormen van medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor de leesbaarheid is uitgegaan van de MR.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?