Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Medezeggenschapsreglement

MedezeggenschapsreglementGeheimhouding

In het verplichte medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de medezeggenschapsraad (MR). De MR moet instemmen met het reglement. Daarnaast is er soms een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken.

Inhoud medezeggenschapsreglement

Het medezeggenschapsreglement is het organisatorische reglement van een MR. Het is wettelijk verplicht om als MR een reglement te hebben. In het medezeggenschapsreglement staat onder andere het volgende vermeld:

  • geheimhouding
  • leden van de (G)MR
  • overleg met het bestuur
  • verkiezingen
  • zittingsduur

In het medezeggenschapsreglement is ook bijvoorbeeld ruimte om een adviesrecht om te zetten in een recht of een instemmingsrecht in een adviesrecht. Voor een omzetting is instemming van het schoolbestuur nodig. Deze uitzonderingen worden ook opgenomen in het medezeggenschapsreglement.

Vaststelling medezeggenschapsreglement

Het medezeggenschapsreglement wordt opgesteld door het schoolbestuur. Dit reglement wordt vastgesteld nadat twee derde van de MR of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instemt. 

Gratis modelreglementen

Op de website InfoWMS zijn modelreglementen beschikbaar voor de medezeggenschap op school. Er zijn verschillende reglementen voor de medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook voor de ondersteuningsplanraad.

Huishoudelijk reglement 

Het medezeggenschapsreglement is iets anders dan een huishoudelijk reglement. Dit reglement is niet verplicht, maar verdient wel aanbeveling. In het huishoudelijk reglement kan de medezeggenschapsraad de volgende zaken vastleggen:

  • taken van de voorzitter en secretaris
  • voorbereidingen voor de vergaderingen
  • wijze van besluitvorming en verslaglegging
  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?