Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Medezeggenschapsstatuut

MedezeggenschapsstatuutFaciliteitenregeling

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. De GMR moet instemmen met het medezeggenschapsstatuut.

Inhoud medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de medezeggenschap bij een schoolbestuur voor alle aangesloten scholen is geregeld. De regels die erin staan gelden dan ook voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en voor de medezeggenschapsraad (MR) van de aangesloten scholen.

Verplichte onderwerpen

Het is verplicht om in ieder geval de volgende onderwerpen op te nemen in het medezeggenschapsstatuut:

  • faciliteitenregeling (scholing, reiskosten, inschakelen deskundigen, kosten voor administratieve ondersteuning en gebruik van voorzieningen)
  • onderlinge informatieverstrekking
  • overzicht van de diverse raden voor medezeggenschap en hun bevoegdheden
  • samenstelling van de medezeggenschapsraden, GMR en andere raden
  • wie met de MR en de GMR overlegt namens het schoolbestuur

Vaststelling medezeggenschapsstatuut

Het medezeggenschapsstatuut wordt opgesteld door het schoolbestuur. Het document wordt vastgesteld nadat twee derde van de GMR instemt. De GMR heeft daarmee inspraak op de inrichting van de medezeggenschap op school.

Gratis modelstatuten

Op de website InfoWMS zijn modelstatuten beschikbaar voor de medezeggenschap op school. Er zijn verschillende statuten voor de medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook voor de ondersteuningsplanraad.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?