Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Boze ouders naar minister Slob

  • Nieuws
Boze ouders naar minister Slob

Afgelopen week was het gesprek van Boze Ouders met minister Slob en beleidsmedewerkers. Deze afspraak was toegezegd toen de organisatie op 20 januari naar de Onderwijsinspectie in Utrecht ging.

Op het ministerie zei minister Slob tegen de delegatie van de ouders dat er meer ingezet moet worden op het betrekken van onderwijsconsulenten bij het vinden van passend onderwijs. Juist daar heeft Boze Ouders kritiek op omdat zo’n bemiddelaar pas bij de situatie berokken raakt als die al lang geëscaleerd is.

Goed

Minister Slob concludeerde dat de informatievoorziening beter moet. Wel wees hij erop dat er ook veel goed gaat in het onderwijs. Mis gaat het vooral met kinderen die de combinatie zorg en onderwijs nodig hebben. Daarover gaat de minister in gesprek met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming).

Boze Ouders houdt vast aan eerdere eisen. Volgens het oudercollectief moet er inzicht komen in het aantal kinderen zonder passend onderwijs. Verder benadrukt Boze Ouders dat het noodzakelijk is dat er meer controle komt op de besteding van het geld dat scholen en samenwerkingsverbanden krijgen voor passend onderwijs. Boze Ouders betwijfelt namelijk of dit bedrag terecht komt op de plek waar het hoort: bij leerling en leerkracht.

Onderwijsinspectie

Verder is er kritiek op de rol van de Onderwijsinspectie als het gaat om de controle op de zorgplicht. Onderzoek van Boze Ouders laat namelijk zien dat het al fout gaat bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) met bijhorende handelingsdelen. De toezichthouder neemt dit echter niet mee in zijn onderzoek. Een school of samenwerkingsverband kan bij een overtreding worden verplicht een herstelopdracht te doen. Maar ook hierbij is het de vraag of er een geschikte plek voor de leerling wordt gevonden.

Het werd op het ministerie in Den Haag al snel duidelijk dat er nog genoeg te bespreken valt. Er is daarom een afspraak voor een vervolggesprek gemaakt. Wordt vervolgd dus.

Vragen

Heeft u vragen over passend onderwijs? Op de website van Ouders & Onderwijs staat precies waar ouders terecht kunnen met vragen over passend onderwijs.  Maar u kunt natuurlijk ook bellen met telefoonnummer 088-6050101

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld