Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders halen verhaal bij de Onderwijsinspectie. Een verslag.

  • Marieke Boon
  • Nieuws
Ouders halen verhaal bij de Onderwijsinspectie. Een verslag.

Maandag 20 januari gaan boze ouders verhaal halen bij de Onderwijsinspectie in Utrecht. Zo'n 35 ouders rijden mee in een knalgele Amerikaanse schoolbus. De sfeer is goed. Er worden veel ervaringen uitgewisseld en de ouders herkennen veel in de verhalen die ze horen. 

Geen uitzondering

Iedere ouder in de bus heeft een verhaal. ‘Veel ouders denken dat zij de uitzondering zijn’, zegt Tineke Timmerman, een van de oprichters van oudercollectief Boze Ouders. ‘Maar wij denken dat er veel meer kinderen zijn die geen passend onderwijs krijgen dan bekend is.’ De actiegroep, die sinds november bestaat, verzamelde ruim 800 klachten van ouders die ermee worstelen om in het onderwijs een geschikte plek voor hun kind te vinden.

Wet

Met de komst van passend onderwijs zijn onderwijsinstellingen verplicht leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek te bieden. ‘De inspectie controleert onvoldoende’, zegt Timmerman. ‘Ze gaan eens in de vier jaar langs bij scholen. Daar ben je als ouder niet mee geholpen als er op dit moment iets speelt. Een individuele klacht neemt de inspectie niet in behandeling. Daarom dienen wij nu een groepsklacht in.’

Aankomst

We komen aan bij het kantoor van de Onderwijsinspectie in Utrecht. Woordvoerder Bart van de Berg zegt wat we eigenlijk al weten: de inspectie heeft geen 'ombudsmanfunctie' en behandelt geen individuele klachten. ‘Maar we gaan wel serieus met deze klachten om,' zegt hij. 'Als er meerdere signalen over één school binnenkomen, kunnen we die bekijken.’ De inspectie kondigde eerder aan bij reguliere onderzoeken strenger toe te zien of scholen zich aan de Wet passend onderwijs houden. Als er conflicten zijn waarbij ouders vinden dat de school geen passend onderwijs biedt, kunnen ze een klacht indienen of naar de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) stappen. 'Wij kunnen niet oordelen wie er gelijk heeft,' zegt Van de Berg. De Boze Ouders zijn ontevreden. ‘Weet u hoe lang dat duurt? Dan zit mijn kind zo nog een halfjaar thuis,’ roept een moeder, terwijl om haar heen hoongelach klinkt. 

Uitnodiging

De ouders worden door de Onderwijsinspectie uitgenodigd voor een gesprek. Boze Ouders vraagt de inspectie om beter toe te zien op de naleving van passend onderwijs en leggen vragen neer over hoe de Inspectie tegen bijvoorbeeld de zorgplicht aankijkt. Een ouder verwoordt het mooi: ‘Zo lang scholen ongestraft door rood mogen rijden weet je dat er ongelukken komen.’ In het gesprek blijkt onder andere dat de Onderwijsinspectie onterecht uitgaat van een superieure positie van ouders ten opzichte van scholen.  

Afspraken

Met drie afspraken komen de ouders weer naar buiten. De Onderwijsinspectie gaat meer doen met de signalen van ouders en ze voortaan berichten over wat er met hun signaal gebeurt. Verder is het toezicht op de naleving van de zorgplicht verscherpt. En er komt een vervolgafspraak met afgevaardigden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie reageert nog op de uitkomsten van de enquete onder ouders die de Boze Ouders de Inspectie aanbiedt.  

Hulp

Moe, maar met een goed gevoel vertrekken we weer. Het is deze ouders gelukt om de problemen met passend onderwijs voor hun kinderen onder de aandacht te brengen. Toch is er nog een lange weg te gaan om te zorgen dat alle kinderen passend onderwijs krijgen. Ouders & Onderwijs ondersteunt deze ouders van harte. Mocht uw kind niet naar school gaan, problemen ervaren met de toelating of niet de benodigde begeleiding krijgen? Raadpleeg onze website voor meer informatie. Of neem contact op met ons informatiepunt via 088-6050101 of vraag@oudersonderwijs.nl

 

 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?