Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Geen uitsluiting meer op de basisschool

  • Lotte Cats
  • Nieuws
Geen uitsluiting meer op de basisschool

Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook als u de vrijwillige ouderbijdrage of de schoolkosten niet betaalt. Daarover maakte Ouders & Onderwijs afspraken met de PO-raad, de belangenvereniging voor basisschoolbesturen.

De vrijwillig ouderbijdrage

Basisscholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen aan ouders. Als ouders deze bijdrage niet betalen mag de school een kind niet uitsluiten van activiteiten die onderdeel uitmaken van het verplichte onderwijsprogramma. Voor extra activiteiten mochten basisscholen wel besluiten een kind uit te sluiten als ouders niet betalen. Daar is nu verandering in gekomen. 

Ieder kind doet mee

Ieder kind mag nu deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de basisschool. Ook als de ouderbijdrage niet betaald is. De PO-raad legt dit vast in een nieuwe richtlijn, die op termijn opgenomen wordt in de Code Goed Bestuur. In de richtlijn zijn de volgende afspraken opgenomen:

  • Er is geen drempel voor ouders om hun kind in te schrijven
  • De ouderbijdrage is altijd vrijwillig
  • Basisscholen communiceren duidelijk aan ouders dat de bijdrage vrijwillig is
  • De medezeggenschapsraad stemt altijd in met de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Ook als ouders de bijdrage via bijvoorbeeld een oudervereniging betalen.
  • Er is geen maximum aan de ouderbijdrage gesteld, omdat er dan ook geen norm ontstaat

Als uw kind toch word uitgesloten

De PO-raad ziet erop toe dat scholen zich aan bovenstaande afspraken houden. Word uw kind toch uitgesloten van schoolactiviteiten omdat u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt? Neem dan contact op met ons informatiepunt. Wij zorgen ervoor dat de school gebeld wordt!

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?