Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Meisjes grotere kans op thuiszitten dan jongens

  • Hugo Jager
  • Nieuws
Meisjes grotere kans op thuiszitten dan jongens

Meisjes hebben een grotere kans op schooluitval dan jongens. En het is een misvatting dat thuiszitters vooral kinderen zijn van ouders die minder betrokken zijn bij de school. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Problematiek

Verder hebben ook kinderen die te maken krijgen met problemen als angst en depressie een grotere kans om thuiszitter te worden. Het instituut vond geen aanwijzingen dat het gebrek aan schoolmotivatie of concentratieproblemen bepalend zijn.

Wetenschappelijke literatuur

De conclusies zijn in strijd met het beeld uit wetenschappelijke literatuur. Daaruit komt juist naar voren dat er bij jongens een grotere kans is op schooluitval. Bovendien zouden thuiszitters vaker te maken hebben met gedragsproblemen.

Meer aandacht voor omstandigheden

De onderzoekers concluderen in het rapport ‘Niet thuisgeven’ dat het belangrijk is dat scholen meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. En dat docenten gedrag zien als een signaal voor tijdig ingrijpen.

Leerlingperspectief

Het onderzoek werd uitgevoerd vanuit het perspectief van de leerling. Een centrale rol speelden interviews die met leerlingen en professionals werden afgenomen. Uit deze gesprekken moest duidelijk worden welke adviezen zij geven om thuiszitten te voorkomen.  

Duidelijk beeld

Net als de onderzoekers vindt Ouders & Onderwijs dat het van belang is om een duidelijk beeld te krijgen van de leerlingen die potentieel thuiszitter zouden kunnen worden. Zeker nu het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat blijft stijgen. Op de website van Ouders & Onderwijs staat een overzicht van de plekken waar ouders terecht kunnen voor hulp.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld