Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Nieuw: handreiking ouderraadpleging voor de MR

  • Lotte Cats
  • Nieuws
Nieuw: handreiking ouderraadpleging voor de MR

Bij sommige wijzigingen moeten school en MR eerst ouders raadplegen. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen. Er is weinig vastgelegd over hoe zo'n ouderraadpleging eruit moet zien, wie ervoor verantwoordelijk is en wat er met de uitkomsten gebeurt. Daarom maakte Versterking Medezeggenschap een handreiking met praktische handvatten.

Wat zegt de wet over ouderraadpleging?

Scholen moeten volgens de Wet medezeggenschap op scholen ouders raadplegen in verschillende situaties die voor hen grote gevolgen kunnen hebben. Verder staat in de wet dat de MR pas een besluit mag nemen nadat ouders zijn geraadpleegd. Ouders moeten dus gehoord worden over het onderwerp. De school of MR moet in ieder geval ouders raadplegen in de volgende situaties:

  • Wijziging van de regeling van de voor- en naschoolse opvang
  • Wijziging van de grondslag van de school 
  • Bij fusie of sluiting
  • Wijziging van de schooltijden (alleen op de basisschool)

Handreiking ouderraadpleging

Het doel van de ouderraadpleging is vooral om erachter te komen hoe ouders over de plannen denken en of er voldoende steun en draagvlak voor de plannen is. Maar hoe regel je een ouderraadpleging, wie is verantwoordelijk en wat doe je met de uitkomsten? De wet zegt daar niets over. Daarom ontwikkelde Versterking Medezeggenschap een handreiking ouderraadpleging voor de MR. Ouders & Onderwijs praatte mee, als onderdeel van Versterking Medezeggenschap.

Handvatten, tips en voorbeelden

Voor het uitvoeren van een ouderraadpleging is het belangrijk dat er heldere afspraken zijn. In de handreiking wordt toegelicht waar je allemaal aan moet denken bij de uitvoering. Hoe en wanneer communiceer je met ouders? Hoe peil je het draagvlak voor de wijziging? En welke stappen moet je allemaal zetten in het proces? Daarop geeft de handreiking antwoord. Ook worden aan de hand van de praktijk voorbeelden gegeven. Een nuttig document voor elke MR dus.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?