Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders positief over school van hun kind, maar passend onderwijs onder de maat

  • Lotte Cats
  • Nieuws
Ouders positief over school van hun kind, maar passend onderwijs onder de maat

Op 10 april brengt de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs uit. Maar hoe denken ouders over het onderwijs aan hun kind? Ouders & Onderwijs deed onderzoek naar de mening en ervaringen van ouders. Hoe denken zij over de kwaliteit van het onderwijs? Maken zij zich zorgen over het lerarentekort? En is passend onderwijs echt passend? Dat vind je in de nieuwe Staat van de Ouder.

Ouders over het onderwijs, lerarentekort en de vierdaagse schoolweek

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen: 71% van de ouders in het basisonderwijs is (zeer) tevreden t.o.v. 60% in het voortgezet onderwijs. Ouders hebben veel vertrouwen in de leraar als bepalende factor voor de kwaliteit van onderwijs. Ze maken zich dan ook zorgen over de hoge werkdruk en het toenemende lerarentekort. Een derde van de scholieren heeft in de praktijk al te maken met lesuitval of zelfs een vierdaagse schoolweek. Ouders willen absoluut niet dat de klassen groter worden en ze willen geen onbevoegden voor de klas. De oplossing als het aan de ouders ligt? Meer geld naar het onderwijs, werk maken van een positiever imago van het vak en een betere beloning van leraren.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn zeer betrokken en over het algemeen blij met het contact met school. We vroegen ouders naar hun bijdrage als het gaat om helpen op school. De antwoorden laten een breed scala aan activiteiten zien: van luizenpluizen tot klaar-over, van klassenvader tot MR-lid. Ouders besteden per maand meer dan 2,5 uur aan activiteiten op school en veel ouders geven aan graag nog meer te willen doen. Zeker in het voortgezet onderwijs. Ouders in de medezeggenschap hebben nog een taak in het meer betrekken van de andere ouders bij hun werkzaamheden, waar slechts 1 op de 4 ouders zich door de MR vertegenwoordigd voelt.

Passend onderwijs

Helaas herkent een grote groep ouders zich niet in bovenstaande bevindingen. Zij hebben namelijk een kind dat niet ‘past’ in ons onderwijssysteem. Hun kinderen zitten thuis, of ongelukkig op school. Voor hun kinderen is de droom van een onbezorgde schooltijd onbereikbaar geworden. Daarom luidt Ouders & Onderwijs in deze Staat van de Ouder de alarmbel over de praktijk van passend onderwijs.  Met stip bovenaan het vraagstuk dat de hoogste prioriteit verdient van politiek, overheid en iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Veel ouders die ermee te maken krijgen worden tot wanhoop gedreven. Iedere maand krijgt Ouders & Onderwijs 500 signalen van ouders die vastlopen op het moment dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd en lopen vast in het contact met de school. Ongewild komen zij in conflict met professionals die de rechten van ouder en kind niet respecteren. In het ergste geval krijgen ze te maken met Veilig Thuis meldingen en andere vormen van dwang.

Vrijwillige ouderbijdrage

Een andere reden tot zorg blijft de ouderbijdrage. Naar schatting betalen ouders per jaar zo’n 354 miljoen euro aan scholen voor uiteenlopende zaken: schoolreisjes, huur van kluisjes, de kerstviering, maar ook voor onderhoud en schoonmaak. Ondanks dat de ouderbijdrage bij wet vrijwillig is, denken veel ouders (48%) dat zij verplicht zijn deze te betalen. Volgens ouders betekent niet betalen in zo’n 25% van de gevallen dat kinderen door de school worden uitgesloten van activiteiten. Dat terwijl een kleine 10% van de ouders aangeeft zeer veel moeite te hebben om het te betalen, of het zelfs helemaal niet kan betalen.

Onderzoek van Ouders & Onderwijs

De Staat van de Ouder is een onderzoek van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs. Het rapport is gebaseerd op een representatief onderzoek onder ruim 1800 ouders uit met name het Landelijk Ouderpanel. Aangevuld met de meer dan 10.000 signalen van ouders die jaarlijks binnenkomen via het informatiepunt.

Ook meepraten? Schrijf je in voor het Landelijk Ouderpanel!

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?