Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Aanmelden basisschool

InschrijvenToelatingWachtlijstCentrale procedure

U mag zelf een basisschool voor uw kind kiezen. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden op die school. De meeste ouders doen dat ruim voordat het kind 4 jaar wordt. Op sommige scholen is er een wachtlijst. U kunt uw kind op meerdere scholen aanmelden. Let goed op de aanmeldprocedure, want die kan per school verschillen. 

Tips voor ouders

 • Ga tijdig op zoek naar een school die bij u en uw kind past, aangezien sommige scholen wachtlijsten hebben;
 • Hoe eerder uw kind wordt aangemeld, hoe groter de kans is dat uw kind meteen wordt ingeschreven;
 • Kijk op de website van uw gemeente. De regels en afspraken voor het aanmelden van nieuwe leerlingen verschillen per gemeente.

Aanmelden

Ouders melden hun kind aan bij de basisschool. De meeste scholen hebben hiervoor een inschrijfformulier, maar ouders kunnen ook de benodigde informatie aan de school overhandigen. Bij aanmelding moet in ieder geval de volgende informatie aan de school worden gemeld:

 • Achternaam, voornaam en voorletters
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Persoonsgebonden nummer

Meld uw kind altijd schriftelijk aan, zodat de aanmelding formeel is. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school. Vertel de school ook over eventuele aanmeldingen bij andere scholen en uw voorkeur.

De procedure

Na aanmelding, of nadat uw kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan deze periode met 4 weken worden verlengd. Een school mag een leerling alleen onder bepaalde voorwaarden weigeren. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht. Pas als de leerling vier jaar is maakt de school van de toelating een formele inschrijving.

Centrale inschrijfprocedure

In sommige steden wordt gebruik gemaakt van een centraal inschrijfproces om de leerlingen evenredig over de scholen te verdelen. De gemeente geeft u in dat geval meer informatie.
Ouders hebben op basis van de wet het recht om hun kind op meerdere basisscholen tegelijkertijd aan te melden, ook al is er in de centrale aanmeldprocedure afgesproken dat ouders hun kind maar op 1 school mogen inschrijven. De staatssecretaris heeft scholen er met een een brief op gewezen dat dit tegen de wet is en dat ze uiterlijk volgend jaar de procedure moeten hebben aangepast aan de wet. Dan hebben ouders dus overal de mogelijkheid hebben om hun kind op meerdere scholen aan te melden.
Ouders die hun kind niet op meerdere basisscholen kunnen inschrijven hebben wel de mogelijkheid om hun kind op scholen buiten de gemeente en de centrale aanmeldingsprocedure aan te melden. Een andere optie is dat ouders contact met basisscholen opnemen en vragen of zij hun kind buiten de centrale selectie om kunnen aanmelden, aangezien ouders volgens de wet het recht hebben om hun kind op meerdere scholen aan te melden.
Wanneer ouders van mening zijn dat plaatsing op een specifieke school noodzakelijk is, staat het hen vrij om een verzoek hiervoor in te dienen bij de school van keuze. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat op grond van een combinatie van individuele persoonlijke kenmerken, ondersteuning of een gezondheids- en/of thuissituatie een specifiek aanbod op een school noodzakelijk is voor hun kind. Het bestuur van de school is niet verplicht om hieraan mee te werken.

Toelating

Als uw kind is toegelaten tot een basisschool kan uw kind op vierjarige leeftijd starten. Een school is volgens de wet verplicht om minimaal één toelatingstijdstip per maand hebben. De school stelt vaak een instroomdatum vast. Overleg dus met de school wanneer uw kind kan beginnen. Soms is het ook mogelijk om alvast te wennen op school.

Sommige scholen hanteren voorrangsregels bij de toelating. Deze moeten vooraf bekend zijn bij ouders.

Wachtlijst

Het kan zijn dat de school al vol is als u uw kind aanmeldt. Sommige scholen hanteren dan een wachtlijst. Het beleid rondom de wachtlijst moet voor ouders duidelijk zijn, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn. Het is wel raadzaam om uw kind in de tussentijd in te schrijven op een andere basisschool waar wel plek is.

  Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?