Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Checklist voor het kiezen van een basisschool

CriteriaSchoolkeuzeTips

Ouders & Onderwijs gaat ervan uit dat ouders en leerlingen zelf het beste weten wat goed bij hen past en wil ouders graag informeren en begeleiden bij de schoolkeuze. Daarom hebben we een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet. Als ouder bepaal je natuurlijk zelf wat je (het meest) laat meewegen in je keuze. Onze checklist kun je gebruiken bij het bepalen van jullie eigen criteria:

Karakter van je kind

 • Karakter: Wat voor een type is je kind? En welke onderwijsmethode past daar bij?
 • Ontwikkeling op school: Waar heeft je kind de meeste baat bij in zijn/haar educatieve ontwikkeling (denk aan: veiligheid, creativiteit, sfeer, duidelijke methode, zelfstandigheid, samenwerken etc.)

Onderwijsmethode en lessen

 • Onderwijsmethode: Sluit deze aan op je opvattingen over opvoeden en leren leren?
 • Vakken: In welke vakken krijgen kinderen les? 
 • 21st Century: Geeft school ook les in de 21e eeuwse vaardigheden zoals: kritisch denken, digitale vaardigheden, media-wijsheid, probleem oplossen en creatief denken?
 • Leermiddelen: Maakt school ook gebruik van computers en iPads? Hoe worden die ingezet?
 • Leerproblemen: Hoe gaat school om met kinderen met leer- of gedragsproblemen?
 • Extra aanbod: Biedt de school iets extra’s? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, taal of een creatief vak? 

School en overtuiging

 • Overtuiging of geloof: Sluit de school aan op je overtuigingen? Is de school gestoeld op een bepaald geloof of is ze juist openbaar?
 • Sociale normen en waarden: Hoe gaat men met elkaar om op school? Is er een pestprotocol?

School in cijfers

 • Grootte: Is het een grote of juist een kleinere school?
 • Grootte van de groepen: Hoe groot zijn de groepen of klassen gemiddeld?
 • Score: Hoe scoort de school op de Eindtoets (Cito, Route 8 en IEP)?
 • Tijden: Wat zijn de schooltijden
 • Rooster: Heeft school een continurooster of een pauze waarin kinderen nog naar huis kunnen? 

School demografie

 • Leeftijd leraren: Wat is de gemiddelde leeftijd van de juffen en meesters?
 • Verhouding meesters/juffen: Zijn er ook meesters op school?
 • Parttimers leraren: Staan er veel parttimers (duobanen) voor de klas?
 • Kinderen: Is het een gemengde, witte of zwarte school?
 • Buurt: Gaan er meer kinderen naar deze school die ook in dezelfde buurt wonen?
 • Groei: Is de school aan het groeien of loopt het leerlingenaantal juist terug?

School en ouders

 • Ouderbijdrage: Wat is de ouderbijdrage in geld? Waar wordt die voor gebruikt?
 • Rol van ouders: Op welke manier participeren ouders op school? Wat wordt er verwacht? Op welke manier kunnen ouders een rol spelen? 
 • Type ouders: Kan je als ouder aansluiting vinden bij de ouders van de kinderen die hier op school zitten?

Schoollocatie en gebouw

 • Locatie: Is de school dichtbij of wat verder van huis?
 • Inrichting: Hoe is het gebouw ingericht
 • Licht: Hoe donker of hoe licht is het binnen?
 • Sfeer: Is het een modern gebouw of hangt er juist een ouderwetse sfeer?
 • Speelplaatsen: Hoe is het plein en hoe zijn de gymzalen?
 • Hygiëne: Hoe schoon zijn het gebouw, de lokalen en de sanitaire voorzieningen?

School en opvang 

 • Opvang op school: Hoe is de tussenschoolse opvang geregeld? 
 • Opvang na school: Welke naschoolse opvang zit er in de buurt? Maakt de school wellicht deel uit van een integraal kindcentrum, of werkt ze samen met andere wijkvoorzieningen?

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?