Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Weigering basisschool

ZindelijkPostcodeLotingWachtlijstVol

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn. Leerlingen mogen niet willekeurig geweigerd worden. De school moet er voor zorgen dat het toelatingsbeleid bekend is en ze dit consequent toepassen. 

Wanneer mag de school uw kind weigeren?

De basisschool mag uw kind weigeren op de volgende gronden:

  • De school is vol.
  • Er is een toelatingsbeleid op basis van postcode.
  • De school kan niet voorzien in de ondersteuning die een leerling nodig heeft.
  • Een vierjarige leerling is nog niet zindelijk (de leerplicht start wanneer een kind vijf jaar oud is).
  • Ouders accepteren de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet.
  • De school biedt een bijzondere vorm van onderwijs aan bovenop het reguliere onderwijs en hanteert daarvoor extra voorwaarden.

De school is vol

Een school die vol is mag leerlingen weigeren. Het valt onder het schoolbeleid voor hoeveel leerlingen een school plek heeft. Heeft een openbare basisschool geen plaats? Dan zorgt de gemeente dat de leerling op een andere openbare school terecht kan. In een aantal regio's en scholen vinden vanwege het grote aantal inschrijvingen lotingen plaats. Bij inschrijving moet duidelijk zijn wat hierbij de procedure is. Bijvoorbeeld wanneer er voorrang is voor leerlingen die in een bepaald postcodegebied wonen of al broers of zussen op school hebben. Sommige scholen hebben een wachtlijst. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe als er weer plaats is.

Postcodebeleid

Sommige gemeenten zijn ingedeeld in schoolwijken of postcodegebieden. Scholen laten dan alleen kinderen uit één of twee wijken toe. Zo krijgt elke basisschool in een wijk voldoende leerlingen. De gemeente kan hierover afspraken maken met de schoolbesturen en de gemeente.

Extra ondersteuning

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft bekijkt de school of zij deze ondersteuning voor het kind kunnen bieden. Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft hebben scholen een zorgplicht. De basisschool heeft dan 6 weken de tijd (eventueel uit te breiden met vier extra weken) om een passend aanbod te organiseren. Dit kan ook een plek op een andere school zijn. Lees meer over de zorgplicht.

Bijzondere scholen

Bijzondere scholen mogen uw kind weigeren als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert. Bijvoorbeeld als ouders niet willen dat hun kind deelneemt aan het kerstdiner en paasontbijt op een Christelijke school. Als er geen openbare school in de buurt is, dan moet de bijzondere school uw kind wel toelaten. 

Nog niet zindelijk

Een basisschool mag een kind dat niet zindelijk is weigeren. Wanneer uw kind door een medische reden nog niet zindelijk is en zindelijkheid op korte termijn niet te verwachten is, ligt dit wel anders. U kunt proberen om in overleg met de school of leerkracht hiervoor een oplossing te vinden. 

Bijzondere vorm van onderwijs of profielklas

De school biedt een bijzondere vorm van onderwijs aan bovenop het reguliere onderwijs en hanteert daarvoor extra voorwaarden. Bijvoorbeeld een klas waarin extra aandacht is voor toneel, waarvoor een leerling auditie moet doen, of een speciale sportklas.

Bezwaar tegen beslissing over toelating

Het schoolbestuur moet u schriftelijk uitleggen waarom uw kind niet wordt toegelaten. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van uw kind. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het uw kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school u de mogelijkheid bieden om uw verhaal te doen. Bent u het niet eens met de nieuwe beslissing? Dan kunt u naar de bestuursrechter (openbaar onderwijs) of civiele rechter (bijzonder onderwijs).

Het samenwerkingsverband voor passend onderwijs is wettelijk verplicht om een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Ook ouders kunnen bezwaar aantekenen bij deze commissie als zij het niet eens zijn over de toelating of weigering waarbij sprake is van extra ondersteuning.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?