Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Uitslag eindtoets

Wanneer komt de uitslag van de eindtoets? En wat kan ik met die uitslag? Soms wordt het eerder gegeven schooladvies nog aangepast. Dat kan alleen als de uitslag hoger is dan het schooladvies. In gesprek met ouders besluit de school dan om het advies wel of niet aan te passen. Een aangepast advies geeft recht op toelating op het hogere niveau op de middelbare school.

De uitslag

De meeste leerlingen ontvangen in mei de uitslag van de eindtoets, een paar weken nadat de toets is gemaakt. Om je te helpen de uitslag goed te lezen. De meeste toetsaanbieders hebben hiervoor speciale informatie voor ouders. Is er iets onduidelijk? Dan kan de school uitleg geven.

De uitslag is bekend, en nu?

Nu is het belangrijk om te weten of het resultaat overeenkomt met het eerder gegeven schooladvies. Scoorde je kind op of lager dan het niveau van het schooladvies? Dan verandert er niets. Het schooladvies wordt niet naar beneden aangepast. Je kind krijgt de kans om te bewijzen dat hij het schooladvies aankan. Heeft je kind een hogere score behaald? Dan moet de school het advies heroverwegen.

Heroverwegen

Als je kind de eindtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat voor 1 maart was afgegeven, moet de basisschool het schooladvies nog eens goed bekijken. Dit gebeurt in overleg met ouders en kind. De basisschool kan er dan voor kiezen het schooladvies aan te passen, maar dat hoeft niet. Vraag de school dan wel waarom zij daarvoor kiezen.

Schooladvies aangepast?

Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Het kan gebeuren dat de middelbare school waar je je kind hebt ingeschreven de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt. Of dat er geen plaats meer is. Je kan je kind dan bij een andere school aanmelden.

Schoolresultaten

De eindtoets geeft ook inzicht in de leerresultaten van een basisschool. Oftewel: wat zijn de gemiddelde scores van de leerlingen van de school. Met deze informatie bepaalt de Onderwijsinspectie of het onderwijs van de school goed genoeg is. De resultaten worden ook door de Onderwijsinspectie gebruikt in het totaaloordeel over een school.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?