Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Weigering middelbare school

PostcodeLotingWachtlijstVol

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.  Leerlingen mogen niet willekeurig geweigerd worden. De school moet er voor zorgen dat het toelatingsbeleid bekend is. De meeste scholen plaatsen dit op hun website.

Wanneer mag de school uw kind weigeren?

De middelbare school mag uw kind weigeren op de volgende gronden:

  • De school is vol;
  • Een leerling wordt ingeschreven op een ander niveau dan het schooladvies van de basisschool aangeeft;
  • De school biedt een bijzondere vorm van onderwijs aan bovenop het reguliere onderwijs en hanteert daarvoor extra voorwaarden;
  • Ouders accepteren de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet;
  • De school kan de leerling niet de ondersteuning bieden die deze nodig heeft.

De school is vol

In een aantal regio's en scholen vinden vanwege het grote aantal inschrijvingen lotingen plaats. Bij inschrijving moet duidelijk zijn wat hierbij de procedure is. Bijvoorbeeld wanneer er voorrang is voor leerlingen die in een bepaald postcodegebied wonen of al broers of zussen op school hebben. 

Het schooladvies

De middelbare school plaatst uw kind op basis van het advies van de basisschool. Dit advies is leidend. Inschrijven op een ander schooltype mag wel.

Bijzondere vorm van onderwijs

De school biedt een bijzondere vorm van onderwijs aan bovenop het reguliere onderwijs en hanteert daarvoor extra voorwaarden. Bijvoorbeeld een sportrichting waarvoor leerlingen een sportiviteitstest wordt afgenomen. 

Bijzondere scholen

Bijzondere scholen mogen uw kind weigeren als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert. Bijvoorbeeld als ouders niet willen dat hun kind deelneemt aan het kerstdiner en paasontbijt op een christelijke school. Als er geen openbare school in de buurt is, dan moet de bijzondere school uw kind wel toelaten.

Extra ondersteuning

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft bekijkt de school of zij deze ondersteuning voor het kind kunnen bieden. Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft gaat de zorgplicht in en telt de Wet Passend Onderwijs. De middelbare school heeft dan 6 weken de tijd (eventueel uit te breiden met vier extra weken) om een passend aanbod te organiseren. Dit kan ook een plek op een andere school zijn. Lees meer over de zorgplicht.

Bezwaar tegen afwijzing

Het schoolbestuur moet u schriftelijk uitleggen waarom uw kind niet wordt toegelaten. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van uw kind. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het uw kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school u de mogelijkheid bieden om uw verhaal te doen. Bent u het niet eens met de nieuwe beslissing? Dan kunt u naar de rechter. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?