Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Openbare en bijzondere scholen

Openbaar onderwijsAlgemeen bijzonder onderwijsDenominatieBijzonder onderwijs

Nederlandse scholen kunnen openbaar of bijzonder zijn. Beide krijgen geld van de overheid. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedere leerling. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.

Uniek stelsel

Het Nederlandse onderwijsstelsel is uniek in de wereld. De overheid betaalt zowel het openbare als het bijzondere onderwijs (artikel 23 van de Grondwet). Bijzondere basisscholen krijgen evenveel geld als openbare basisscholen. Ook het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs ontvangt geld van de overheid. Voorwaarde waarop de overheid scholen bekostigt is dat zij voldoen aan voorwaarden als bijvoorbeeld voldoende leerlingen, voldoende kwaliteit en lesuren.

Openbare scholen

Openbare basisscholen zijn voor elk kind toegankelijk. Een openbare school staat open voor kinderen van iedere godsdienst of levensovertuiging. Meestal worden deze scholen bestuurd door een stichting. 

Bijzondere scholen

Een bijzondere school wordt bestuurd door een vereniging- of stichtingsbestuur. Meestal zitten ouders zelf in het bestuur van zo’n school. Er zijn allerlei soorten bijzondere scholen:

  • Confessioneel bijzondere scholen zijn rooms-katholieke, protestants-christelijke, joodse of islamitische scholen. Zij werken vanuit een godsdienst en wereldbeschouwing en combineren dit eventueel met een bepaalde opvoed- en onderwijsmethode (bijvoorbeeld Montessori of Jenaplan).
  • Algemeen bijzondere scholen gaan uit van de gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen en combineren dit in de regel met bepaalde opvoeding- en onderwijsmethoden zoals Montessori, Jenaplan en Dalton. 
  • Vrije scholen combineren een eigen antroposofische mensvisie met een opvoedmethode.

Bijzondere scholen mogen leerlingen of docenten weigeren, als deze het niet eens zijn met de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school.  

Algemeen bijzondere scholen 

Op deze scholen is het onderwijs gebaseerd op een pedagogisch uitgangspunt over onderwijs of opvoeding. Er zijn bijvoorbeeld Montessorischolen, Daltonscholen en Jenaplanscholen. Deze scholen kunnen openbare scholen zijn, maar ook bijzondere scholen. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?