Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Gedragsproblemen

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan er dan voor kiezen om een kind tijdelijk op een andere school te plaatsen. De leerling blijft dan wel ingeschreven op de huidige school. Een OPDC, ook wel time-out of rebound genoemd, biedt tijdelijke opvang voor leerlingen die door gedragsproblemen niet op school terecht kunnen.

Een orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het orthopedagogisch didactisch centrum.

Patronen doorbreken

De voorziening biedt een overbrugging waarbij vastgelopen patronen doorbroken kunnen worden. De leerling krijgt tijdens een periode van enkele weken tot enkele maanden de gelegenheid om inzicht te krijgen in zijn gedrag en daaraan te werken. Onderwijs en hulpverlening worden gecombineerd aangeboden. Indien mogelijk gaat de leerling terug naar de oude school, maar soms kan ook toegewerkt worden naar plaatsing op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Programma

De leerling volgt een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan. Het doel is zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, bij voorkeur op de eigen school, of anders op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Het programma dat de leerling volgt is maatwerk en is vastgelegd in een individueel werkplan. Bij vertrek krijgt de leerling een gefundeerd advies over het voor hem meest passende vervolg en een eindverslag met aanbevelingen voor de vervolgsituatie. In veel gevallen biedt rebound nabegeleiding om de terugkeer te vergemakkelijken en de op het OPDC bereikte resultaten in het voortgezet onderwijs te behouden.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?