Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Afspraken over begeleiding

OntwikkelingsperspectiefHandelingsplanOndersteuningOverleg met ouders

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders en het kind. Heeft de leerling meer nodig dan de basisondersteuning? Dan maakt de school een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat hoe de ondersteuning van de leerling eruit ziet. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Goede afspraken zijn belangrijk

Als het op school niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat ouders, kind en school op dezelfde lijn zitten. Het is daarom goed om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen. Hoe beter het overleg tussen ouders en school en hoe beter ouders zichzelf informeren hoe beter uiteindelijk de oplossing.

Eerste afspraken

Zodra duidelijk is dat het niet goed gaat met een kind, gaan ouders, kind en school samen aan de slag met een plan. In eerste instantie zullen dit kleine aanpassingen aan het onderwijs zijn om te kijken waar het probleem precies zit en wat helpt. Het is belangrijk om deze afspraken en acties na een gesprek helder en concreet op papier te zetten. Vraag hiernaar in een gesprek met school zodat u achteraf zeker weet dat u elkaar goed hebt begrepen. Lees ook onze tips voor het gesprek met school.

Ontwikkelingsperspectief

Wanneer kleine aanpassingen niet voldoende zijn, zal de school ingrijpendere maatregelen nemen. In die gevallen stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor uw kind. Dit is verplicht voor leerlingen in het regulier onderwijs die extra ondersteuning krijgen en voor alle leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs.

Overleg met ouders

Ouders (en kinderen) moeten betrokken worden bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Voor het handelingsdeel is instemming van ouders vereist. Over de rest van het document voeren ouders en school een op overeenstemming gericht overleg. Dat betekent dat de school echt zijn best moet doen om met ouders tot overeenstemming te komen. Komt u er met de school niet uit? Lees wat u kunt doen als u het niet eens bent met de ondersteuning of overplaatsing.

Inhoud van het OPP

In het ontwikkelingsperspectief staat omschreven wat de leerling nu kan en wat de school en ouders verwachten dat de leerling kan en kent bij het verlaten van de school. Zo wordt de leerlijn en de verwachte ontwikkelingslijn voor alle betrokkenen duidelijk. Ieder jaar wordt het OPP opnieuw bekeken en, als dat nodig is, aangepast. Op dat moment kijkt de school ook of de leerling op de juiste plek zit, of beter kan doorstromen naar het speciaal onderwijs of juist kan terugstromen naar het regulier onderwijs. In het plan staat in ieder geval:

 • Het verwachte uitstroomniveau van uw kind.
 • De onderwijsdoelen voor uw kind.
 • Welke leerstof er wordt aangeboden.
 • Het handelingsdeel: op welke manier uw kind wordt begeleid en ondersteund.
 • De afwijkingen van het reguliere programma.

Welke gegevens gebruikt de school in het OPP

Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gebruikt de school gegevens van de leerling over:

 • De schoolse ontwikkeling: zoals de leerresultaten, het onderwijskundig rapport, het verloop van de schooltijd en een eventueel uitstroomadvies van de vorige school.
 • Persoonskenmerken: zoals zelfvertrouwen, gedrag en motivatie.
 • Capaciteiten: zoals intelligentie.
 • Medische gegevens: zoals een advies of verklaring van een arts of psycholoog.
 • Eerder verleende hulp en ondersteuning.
 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?