Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Extra ondersteuning op school

OnderwijsarrangementSamenwerkingsverbandInclusief onderwijs

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. De scholen in het samenwerkingsverband maken samen afspraken over de invulling van deze extra begeleiding op school. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

Als het de school niet zelf lukt

De school kijkt altijd eerst zelf wat zij kan doen om uw kind te helpen en maakt hierover afspraken met ouders. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden? De school vraagt dan het samenwerkingsverband om hulp. Iemand van het samenwerkingsverband kan meepraten en meedenken over de inzet van extra hulp op school.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat welke mogelijkheden er voor ondersteuning op school zijn. Het aanbod kan per school verschillen. De ene school heeft bijvoorbeeld een speciale klas voor leerlingen met autisme. En een andere school besteedt misschien meer aandacht aan hoogbegaafde leerlingen.

Arrangementen

De meeste samenwerkingsverbanden bieden hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat kan bijvoorbeeld de inzet van bijles zijn, of een orthopedagoog die een groep kinderen op school structureel begeleidt. Ook kan hierbij zorg of jeugdhulp betrokken worden. Wanneer er zorg op school betrokken is, noemt men dit vaak een onderwijs-zorgarrangement. Elk samenwerkingsverband maakt in een ondersteuningsplan eigen afspraken over hun aanbod. Welke afspraken er in uw regio zijn kunt u bij het betreffende samenwerkingsverband navragen.

Het lukt niet op een reguliere school

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat een kind dan over naar het speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor is goedkeuring van het samenwerkingsverband nodig. Voor ouders en kind is dit vaak een grote stap. Het kan zijn dat u het er niet mee eens bent. Neem dan contact op met ons informatiepunt of kijk hier wat u dan kunt doen.  

Cluster 1 en 2 scholen

Cluster 1 en 2 scholen zijn niet aangesloten bij het samenwerkingsverband. Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis hebben kunt u aanvragen via de commissie van onderzoek van cluster 1 en 2 scholen. Deze organisaties bieden zowel speciaal onderwijs als begeleiding op een reguliere school.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?