Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ondersteuning door school

SchoolondersteuningsprofielBasisondersteuningOndersteuningsplan

Alle scholen in de regio bieden dezelfde minimum ondersteuning aan leerlingen: de basisondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de basisondersteuning organiseert. De school zorgt er zelf voor dat de leerling deze ondersteuning krijgt.

School is de eerste verantwoordelijke

Als het niet goed gaat met uw kind op school gaat de school eerst met u en met uw kind kijken wat er aan de hand is. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de school om uw kind te helpen. De school zal dan de intern begeleider of de zorgcoördinator inschakelen om met u afspraken te maken over de ondersteuning.

Basisondersteuning in de regio

Het verschilt per regio hoe de ondersteuning van leerlingen is geregeld. Daarover maken de scholen in elk samenwerkingsverband afspraken met de scholen in de regio. Deze afspraken worden door het samenwerkingsverband opgenomen in het ondersteuningsplan. Daarin staat ook wat de school aan alle leerlingen moet kunnen bieden: de basisondersteuning. Alle scholen bieden minimaal de basisondersteuning aan.

Wat valt er onder de basisondersteuning?

Wat er onder de basisondersteuning valt is afhankelijk van de regio. In de meeste gevallen zijn er afspraken gemaakt over:

  • Het aanbod voor leerlingen met dyslexie
  • De aanpak van gedragsproblemen
  • Extra begeleiding van leerlingen met een meer of minder gemiddelde intelligentie
  • Mogelijke hulpmiddelen, aangepast meubilair en de toegankelijkheid van het schoolgebouw
  • Protocollen over het verrichten van medische handelingen

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school legt in een document vast op welke manier de school invulling geeft aan de ondersteuning van leerlingen: het schoolondersteuningsprofiel. De ene school neemt bijvoorbeeld een remedial teacher in dienst en de andere school stelt onderwijsassistenten aan. Wat dit betekent voor u en uw kind verschilt per school. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de school maar vaak zegt dit document weinig of is de informatie ingewikkeld. Stel uw vragen aan de school of neem voor meer hulp contact met ons informatiepunt op.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?