Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Beperking

Handicap

Een beperking, of handicap, wordt ook wel omschreven als een aangeboren of door ongeval of ziekte opgelopen beperking van het functioneren. Voor kinderen met een beperking is het soms moeilijk een passende plek op school te vinden.

Regulier of speciaal onderwijs

Steeds meer kinderen kunnen terecht op het regulier onderwijs. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het kind naar speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters, waarvan er normaal gesproken drie belangrijk zijn voor de meest voorkomende beperkingen. 

Meest voorkomende beperkingen

  • Blind/slechtziend: kinderen die blind of slechtziend zijn hebben baat bij een andere vorm van onderwijs, waarbij bijvoorbeeld braille wordt aangeleerd. In het speciaal onderwijs is een apart cluster voor deze kinderen gecreëerd, cluster 1. Lees meer op de website van de Oogvereniging.
  • Doof/slechthorend: bij kinderen met een gehoorstoornis wordt de spraakontwikkeling belemmerd, maar ook het contact met de buitenwereld. In het speciaal onderwijs is een apart cluster voor deze kinderen gecreëerd, cluster 2. Lees meer op de website van FODOK en op de website van FOSS.
  • Lichamelijke beperking: het kind kent een fysieke beperking, zoals verlamming of het missen van een ledemaat. In het speciaal onderwijs komen deze kinderen terecht in cluster 3 onderwijs. Lees meer op de website van BOSK.
  • Syndroom van Down: dit syndroom is een ongeneeslijke, chromosomale afwijking, die bij de bevruchting ontstaat. Er is sprake van een vertraagde geestelijke ontwikkeling en verschillende lichamelijke kenmerken en afwijkingen. In het speciaal onderwijs komen deze kinderen terecht in cluster 3 onderwijs. Lees meer op de website van de VIM en op de website van de Stichting Downsyndroom.

Inclusief onderwijs in Nederland

In 2016 gaat Nederland (waarschijnlijk) het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bekrachtigen. De ambitie van het Verdrag is dat iedereen, mensen met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) regelt nu al dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Bovendien regelt het IVRK dat kinderen met een beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat ook het onderwijs daarop gericht moet zijn. Op dit moment is daarbovenop het amendement van Van Dijk onderwerp van gesprek. Van Dijk stelt voor om mensen met een beperking het recht te geven op een gelijke voorziening. Hierover komt binnenkort meer duidelijkheid.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?