Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

De school doet onderzoek

SchoolondersteuningsplanZorgbudget

Als u zich zorgen maakt over uw kind op school, dan kunt u dat het beste met de leerkracht, mentor, de intern begeleider of zorgcoördinator bespreken. 

Schoolondersteuningsprofiel

Wat uw school voor uw kind kan betekenen staat opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel en in de schoolgids. Wanneer deze begeleiding niet tot een oplossing leidt kan de school, met uw toestemming, de hulp van een schoolbegeleidingsdienst of onderwijsadviesdienst inroepen.

Onderzoek

Onderzoek kan inzicht bieden in de onderliggende oorzaken van de problemen en biedt aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen. Een onderzoek kan didactisch (naar schoolse kennis en vaardigheden) of psychologisch zijn (naar intelligentie en persoonlijkheid). Uit het onderzoek blijkt of een kind voldoet aan criteria om een diagnose te krijgen. Informeer vooraf wel bij de school wat deze met de onderzoeksgegevens doet.

Zorgbudget

De school beschikt over een zorgbudget dat kan worden ingezet voor onderzoek en extra zorg in de klas. Over het algemeen is dit budget toereikend voor de benodigde zorg op school. Soms kan het zijn dat er een beroep wordt gedaan op het betalen van de kosten door ouders. Dan kunnen ouders bij de eigen zorgverzekeraar of bij de gemaante vragen om vergoeding van de begeleiding of hulpmiddelen. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts of de jeugd-/schoolarts nodig. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?