Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Dyslexie

LeestoornisDyslexie

Dyslexie is de meest voorkomende leerstoornis.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. 

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die leesproblemen op school kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren wanneer het technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt.

Dyslexiezorg en kosten

Bij ernstige dyslexie kan uw kind dyslexiezorg krijgen. Sinds 2015 valt dyslexiezorg onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en betaling van deze zorg. Zij werken samen met de school en de jeugd-GGZ. De zorgverzekeraar heeft geen rol meer bij dyslexiezorg, ook niet in de aanvullende verzekering.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?