Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Regels uitsluiting examens

CijferlijstWerkhoudingVoorwaardelijke toelating

Soms komt het voor dat een leerling wordt uitgesloten van het examen. Dat kan en mag alleen in bepaalde situaties. Scholen moeten aan een aantal regels voldoen.

Wanneer mag een leerling worden uitgesloten van het examen?

In de volgende situaties mag een leerling worden uitgesloten van het examen:

  • Als de leerling erom vraagt. Als de leerling nog geen 18 jaar is heeft de school ook toestemming van de ouders nodig.
  • Voordat een leerling centraal examen mag doen, moet het schoolexamen volgens het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden afgesloten. Als het PTA voor het begin van het eerste tijdvak van het centraal examen nog niet is afgerond moet de leerling worden uitgesloten. In geval van ziekte of andere omstandigheden buiten de leerling om, mag de school volgens de wet het PTA alsnog uiterlijk drie dagen vóór het volgende tijdvak afsluiten. Dit is ter beoordeling aan de school, die hierover met de Onderwijsinspectie overlegt.
  • In de wet staat opgenomen dat een leerling mag worden uitgesloten wanneer er sprake is van 'ongeregeldheden'. Er is geen specifieke omschrijving van wat een precies een ongeregeldheid is, de school beslist hierover. Hieronder valt bijvoorbeeld spieken of fraude, afwezigheid zonder geldige reden of het niet voldoen aan de inleverdatum van het profiel- of sectorwerkstuk. De straf moet natuurlijk wel in relatie staan tot het vergrijp.

Als een leerling wordt uitgesloten van het examen moet de school deze beslissing schriftelijk kenbaar maken aan de Onderwijsinspectie, de leerling en (bij minderjarigheid) de ouders. 

Uitsluiting op basis van cijfers of werkhouding

Op basis van onvoldoendes en slechte cijfers of op basis van werkhouding mag een leerling niet worden uitgesloten van het examen. Wanneer het programma van toetsing en afsluiting op tijd is afgerond mag de leerling gewoon deelnemen aan het examen. Zelfs wanneer de leerling het examen al bijna niet meer kan halen.

Voorwaardelijke toelating tot het examenjaar

Soms worden leerlingen voorwaardelijk toegelaten tot het examenjaar. Zij moeten dan een contract ondertekenen waarin afspraken opgenomen staan waaraan zij zich moeten houden. Dit mag niet. In de wet staat dat een leerling niet voorwaardelijk mag worden toegelaten tot het examenjaar. Zo'n contract kan dus niet leiden tot uitsluiting van het examen.

Verwijderingsprocedure

Soms is een leerling geschorst totdat hij van school wordt verwijderd. Is dit het geval tijdens de eindexamens? Dan hebben de Onderwijsinspectie en de scholen afgesproken dat de leerling toch tot het examen toegelaten moet worden. Ook in dat geval krijgt uw kind dus de kans om examen te doen.

Onterecht uitgesloten van het examen?

Wordt uw kind onterecht uitgesloten van het examen of heeft u dat vermoeden? Dan kunt u met bovenstaande informatie en de informatie van de Onderwijsinspectie de school erop wijzen dat hun beslissing onterecht is. Binnen vijf dagen kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep die de school ingesteld heeft. U krijgt dan binnen twee weken een definitieve beslissing. Bij uitzondering kan deze termijn met twee weken verlengd worden. U kunt ook melding maken van de situatie bij de Onderwijsinspectie. Het LAKS heeft ieder jaar het meldpunt ‘Help ik mag geen examen doen!’. Zij helpen uw kind verder als er sprake is van onterechte uitsluiting.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?