Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Verplichte vakken

BasisonderwijsVoortgezet onderwijs

Op de basisschool krijgt uw kind vakken die wettelijke verplicht zijn, deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. Alle kinderen in Nederland krijgen deze verplichte vakken op school. 

Kerndoelen

De kerndoelen kunt u vinden in het Kerndoelenboekje van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De vakken in de kerndoelen beschreven zijn: 

  • Nederlands en in Friesland ook het Fries
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, lessen over natuur en techniek, burgerschapsvorming, geestelijke stroming, verkeersles en staatsinrichting) 
  • Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid)
  • Bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen)

Godsdienst of levensbeschouwing

Op een bijzondere school krijgen leerlingen meestal godsdienstlessen of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Het bestuur van een bijzondere school kan deze lessen verplicht stellen. 

Ontwikkeling kind volgen

Veel ouders vinden het belangrijk te weten hoe hun kind leert. Kinderen leren nu rekenen en taal vaak anders dan hun eigen ouders dat leerden. Toch zijn er veel ouders die graag kennis maken met wat en hoe hun kind nu taal en rekenen leert. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind op het gebied van taal en rekenen goed volgen met de boekjes van 'Snap je kind!'. Per groep worden begrippen en werkwijze van taal en rekenen uitgelegd aan ouders. Daarbij zitten ook tips hoe thuis op een speelse manier met uw kind te oefenen. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?