Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Leerlingvolgsysteem

BasisonderwijsLeerlingvolgsysteemtoetsenLVS

Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van leerlingen is belangrijk. Om de voortgang van elk kind op de basisschool systematisch bij te houden bestaan er leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld die van Cito.

Verplicht

Voor alle basisscholen is een leerlingvolgsysteem (LVS) of leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) verplicht. De school mag zelf kiezen welk leerlingvolgsysteem en welke toetsen ze gebruiken om de voortgang van leerlingen bij te houden. De meeste scholen gebruiken het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. Op de middelbare school is een leerlingvolgsysteem niet verplicht. Wel houden ook middelbare scholen de ontwikkeling van leerlingen bij. Zij doen dit in het leerlingdossier.

Inhoud leerlingvolgsysteem

Bij een leerlingvolgsysteem hoort vaak een set van methodeonafhankelijke, genormeerde toetsen: de leerlingvolgsysteem toetsen. De resultaten van deze toetsen staan in het leerlingvolgsysteem. Ook de resultaten die uw kind heeft behaald op de andere toetsen van de school staan in het systeem. Ouders, schoolleiding en leerkrachten hebben op deze manier zicht op de voortgang en ontwikkeling van uw kind door de jaren heen. De informatie uit het leerlingvolgsysteem is onderdeel van het leerlingdossier. De school gebruikt de inhoud van het leerlingvolgsysteem voor het schoolrapport en het onderwijskundig rapport. De school kan met het leerlingvolgsysteem bovendien kijken hoe de klas en school als geheel presteert.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?