Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Handicap? Studietips!

Heeft uw zoon of dochter een handicap? Dan heeft hij vaak recht op ondersteuning of aanpassingen. Samen met de school neemt u hierover afspraken op in de onderwijsovereenkomst. Lees hier ook studietips voor studenten met een handicap.

Recht op aanpassing?

Een student met een beperking heeft vaak recht op aanpassingen of ondersteuning. Omdat iedere situatie anders is, wordt van geval tot geval beoordeeld welke rechten en mogelijkheden er zijn. Bij toetsen heeft een student met dyslexie bijvoorbeeld recht op meer tijd voor het examen. Een student met autisme heeft bijvoorbeeld recht op meer begeleiding.

Afspraken bij de intake

Bij de aanmelding van de student voor de opleiding vindt een intake plaats. De (minderjarige) student en zijn ouders gaan met school na welke extra ondersteuning of aanpassingen een student nodig heeft en wat de school kan bieden. Afspraken hierover worden vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Aanpassingen van examens vraagt u aan bij de examencommissie van de opleiding. Contactgegevens vindt u onder andere in het onderwijs- en examenreglement.

Wat als ik het recht op aanpassing niet krijg?

Wanneer een school een student niet de juiste aanpassingen biedt, kunt u contact opnemen met onze informatiedienst. Soms kunnen wij dan hulp inschakelen van de onderwijsconsulenten. Zij kunnen soms helpen bij het vinden van een oplossing. Onderwijsconsulenten worden betaald door de overheid. Hun inzet kost u en de school geen geld. U kunt ook vrijblijvend contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens. Zij kunnen individuele gevallen onderzoeken en een uitspraak doen over rechten op aangevraagde aanpassingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U heeft ook geen advocaat nodig. 

Mag een school een student weigeren vanwege een beperking?

Ja, een school mag een student weigeren vanwege een beperking. De school moet dan goed onderbouwen waarom een student niet geschikt is voor het beroep waarvoor hij naar school gaat, of de opleiding zelf niet met succes kan afronden. Vervolgens moet de school met u naar een andere, wel geschikte opleiding zoeken. Wordt een student onterecht geweigerd voor een opleiding, dan kan hij bezwaar maken. De jongeren organisatie beroepsonderwijs maakte een voorbeeldbrief. Lees meer over passend onderwijs op het mbo.

Studietips

Heeft uw kind een handicap en wil hij of zij graag een mbo-opleiding volgen? Er bestaat een onderwijs en handicap-site met tips van het Expertisecentrum handicap + studie. Deze tips helpen ervoor te zorgen dat uw kind toch gewoon naar school kan. In drie stappen ontvangt u passende tips:

  1. Kies de beperkingsgroep(en) waar uw zoon of dochter mee te maken heeft.
  2. Kies de studieactiveit(en) die uw kind in de opleiding tegen zal komen (stage, lezen en leren, presentaties geven, ...).
  3. Druk op de knop 'resultaten'.

Overige tips

Misschien heeft de school waar uw zoon of dochter zich voor aanmeldt een steunpunt studie & handicap of een soortgelijk steunpunt. Ga dit na en neem zo vroeg mogelijk contact op.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?