Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Loopbaanoriëntatie en burgerschap

Het maken van keuzes rond loopbaan en beroep is niet altijd eenvoudig. Daarom biedt de mbo-school loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en burgerschap aan.

LOB in het vmbo

Leerlingen in het vmbo zijn relatief jong en maken toch al belangrijke keuzes over profiel (klas 2) en vervolgopleiding (klas 4). Daarom is het belangrijk dat leerlingen goed begeleid worden bij het opdoen van loopbaanervaringen en het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Middelbare scholen besteden verplicht aandacht aan loopbaanbegeleiding.

Vast onderdeel mbo

Het mbo leidt studenten op voor een beroep of een vervolgopleiding. Daarnaast besteedt de school ook aandacht aan de ontwikkeling van studenten tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Loopbaan en burgerschap is daarom een onderdeel van het basisdeel in het mbo.

Eigen toekomst vormgeven

Het onderdeel LOB geeft studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Daarmee kan uw kind een passende opleiding kiezen en er een succesvol vervolg aan geven. Het helpt ook bij het maken van keuzes binnen de studie, zoals voor een stage. Doordat studenten beter weten wat bij hen past, waar ze goed in zijn en wat hun mogelijkheden zijn, neemt de kans op een succesvolle loopbaan toe.

Deelnemer maatschappij

Het onderdeel burgerschap bereidt studenten voor op een volwaardige deelname aan de maatschappij en goed kunnen functioneren in hun beroep. Daar horen vaardigheden, kennis en houdingsaspecten op verschillende dimensies bij. Een student leert bijvoorbeeld over zijn rechten in de samenleving, zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht op gelijke behandeling.

Loopbaan en burgerschap

Elke mbo-opleiding heeft een inspanningsverplichting voor loopbaan en burgerschap. Iedere leerling heeft een loopbaan- en burgerschapsdocument. Hierin staan de afspraken over wat de student moet doen. Bijvoorbeeld gesprekken voeren over beroepsoriëntatie of een werkstuk maken over de maatschappelijke impact van het beroep. Deze afspraken neemt de school op in de onderwijs- en examenregeling. Uw kind moet deze activiteiten dus uitvoeren om het diploma te halen. Hoe de school het loopbaan- en burgerschapsonderwijs invult verschilt per school. Het kan zijn dat iedere leerling een eigen document heeft of dat de school bijvoorbeeld per opleiding richtlijnen opstelt. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?