Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Zieke leerkrachten en te kort aan vervanging

Het komt voor dat leerlingen bij ziekte van een leerkracht naar huis worden gestuurd omdat er een tekort aan vervangers is. Voor ouders heeft het een grote impact wanneer dit gebeurt. Het blijkt dat de klas van één op de tien kinderen weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was.

Klas naar huis gestuurd

Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien ouders verwachten dat de school ervoor zorgt dat er alle lesuren een gekwalificeerde leerkracht voor de klas staat. 59% denkt dat een goede invaller een kind minstens evenveel kan bieden als de vaste leerkracht. Het merendeel van de ouders heeft het liefst een vaste invaller, maar vinden een gepensioneerde docent (76%), een ouder met lesbevoegdheid (59%) of een PABO-student (51%) ook een mogelijkheid. Hoewel 62% er begrip voor heeft dat er niet altijd direct een oplossing is, vinden ouders wel dat kinderen onder schooltijd op school terecht moeten kunnen (82%) en dat ze nooit naar huis gestuurd mogen worden (67%). De klas van één op de tien kinderen is weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was. 

Hoog ziekteverzuim in onderwijs

Het onderwijs behoorde in het eerste kwartaal van 2018 tot de sectoren met het hoogste ziekteverzuim, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond van de cijfers over 2017 en eerdere jaren blijkt dat griep of verkoudheid verreweg de meest genoemde klacht is onder werknemers die hebben verzuimd wegens ziekte.

Vierdaagse lesweken zijn niet toegestaan

Het invoeren van de vierdaagse schoolweek is wettelijk niet toegestaan, ook niet als als noodmaatregel vanwege het lerarentekort. Dit schrijft onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De wet biedt basisscholen wel ruimte om vierdaagse schoolweken in te roosteren, maar dit mag voor de groepen drie tot en met acht maximaal zeven keer per jaar. Een school kan ervoor kiezen om (een deel van) die vierdaagse schoolweken in te zetten om in bijzondere gevallen het lerarentekort op te vangen.

Opvangplicht scholen

Als er geen invaller beschikbaar is, kunnen kinderen over andere klassen verdeeld worden. Ook is het mogelijk dat de schoolleiding de klas overneemt. In geval van nood en bij calamiteiten mag er ook een onbevoegde leerkracht voor de klas staan. Wanneer blijkt dat ouders geen enkele mogelijkheid hebben om hun kinderen op te (laten) vangen, dan gaat het Ministerie van OCW uit van de opvangplicht van scholen en moet de basisschool er voor zorgen dat er tijdens de schooltijden passende opvang wordt voorzien. Eventuele kosten van deze opvang zijn wel voor de ouders.

Wat kunnen ouders doen?

Ouders kunnen bij de school van hun kind navragen wat het plan is wanneer het niet lukt om vervangers te vinden. Daarnaast mag de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) kritisch meepraten over het beleid ten aanzien van vervangingen en het tekort aan invallers. Op die manier kunnen ouders ook hun stem laten horen voor er zich problemen voor doen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?