Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Raad van Toezicht 

Raad van ToezichtSchoolbestuurToezicht

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. Een lid van de Raad van Toezicht wordt ook wel toezichthouder genoemd. Toezichthouders geven raad en houden toezicht op het werk van het bestuur.

Toezicht

Volgens de wet is er bij  een schoolbestuur een interne toezichthouder die het schoolbestuur raad geeft en controleert op het besturen van de scholen. Dit is vaak een Raad van Toezicht. De bestuurders van een school of scholen mogen niet zelf als toezichthouder optreden voor hetzelfde schoolbestuur. De wet vereist een scheiding hiertussen.

Taken

De Raad van Toezicht heeft een aantal wettelijke taken:

  • goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan
  • controleren op naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur
  • controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed
  • accountant aanstellen
  • verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag

Toezicht houden, niet besturen

De publieke functie van het onderwijs vraagt van de intern toezichthouders dat zij nadrukkelijk oog hebben voor het maatschappelijk belang dat soms het instellingsbelang overstijgt. Dit betekent niet dat Raad van Toezicht het schoolbestuur kan ‘overrulen’ of bij iedere beslissing kan terugfluiten. De taak van de Raad van Toezicht blijft namelijk toezichthouden.

Medezeggenschapsraad

De leden van de Raad van Toezicht overleggen minimaal twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad op school. Als er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is op school, dan overleggen de leden van de Raad van Toezicht daarmee.

De medezeggenschap heeft ook het ‘recht’ om een bindende voordracht te doen voor een lid van de Raad van Toezicht. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?