Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Douchen na gym

HygiëneNaaktDouchehok

Sommige scholen verplichten hun leerlingen om na de gymles te douchen. Dit is afhankelijk van het beleid van de school. De school mag echter niet verplichten om naakt te douchen, omdat er dan voorbij gegaan wordt aan de mogelijke schaamtegevoelens van leerlingen. 

Schoolbeleid

Een school mag in het beleid opnemen dat een leerling na de gymles verplicht moet douchen. Vaak doen scholen dit in verband met de hygiëne. Voor leerlingen die moeite hebben met het in groepsverband douchen hebben sommige scholen een afgeschermde ruimte. Ook dit kan worden opgenomen in het beleid van de school. 

Naakt douchen

Een school mag leerlingen verplichten om te douchen, maar mag niet verplichten dat een leerling naakt doucht. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs oordeelde in een klacht van een ouder dat het voorbijgaan aan schaamtegevoelens de grens van iemands lichamelijke integriteit kan overtreden. Douchen met een onderbroek aan is niet dusdanig minder hygiënisch dat dit het opzij zetten van deze schaamtegevoelens rechtvaardigt.

Vieze kleedkamers en toezicht

De school is verantwoordelijk voor een veilige en hygiënische omgeving. Soms is een douche- of kleedruimte erg vies, of hebben ouders moeite met de manier van toezicht op de leerlingen. In dat geval kunnen ouders terecht bij de medezeggenschapsraad en de directeur van de school. Er kan dan gekeken worden of het beleid wel nageleefd wordt, of dat het beleid aangepast moet worden.

Rol van de medezeggenschapsraad

Ouders in de medezeggenschapsraad praten mee over het beleid rondom douchen na de gymles en de hygiëne en veiligheid in het gymlokaal en de kleedkamers. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?