Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Voedingsbeleid scholen

Gezonde schoolFruitWaterbeleidGezondheid

Scholen hanteren steeds vaker een voedingsbeleid dat gericht is op gezond eten. Dit is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd vanuit de overheid. Scholen beslissen zelf of ze beleid over het eten en drinken van kinderen op school hebben. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over dit beleid.

Geen landelijke regels

Er zijn geen landelijke regels voor wat een school samen met de medezeggenschapsraad wel of niet mag afspreken m.b.t. gezonde voeding op school. Dat wordt dus aan de school en de medezeggenschapsraad overgelaten. Als het beleid op die manier is opgesteld geldt dit beleid voor de hele school. Ouders en kinderen moeten zich daar dan aan houden. Het beleid moet natuurlijk wel redelijk zijn. Het is daarom goed om in het beleid ruimte te laten voor uitzonderingen voor bijvoorbeeld leerlingen die een speciaal dieet moeten volgen.

Niet eens met het beleid

Als ouders het niet eens zijn met het beleid is het goed om dit aan te geven bij de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen ook met de directeur in gesprek gaan over het beleid en de mogelijkheid tot een eventuele uitzondering. Komt u er met de school niet uit? En denkt u dat het beleid van de school onredelijk is? Dan kunt u een klacht indienen.

Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

In de Wet medezeggenschap op scholen is in artikel 10e geregeld dat de medezeggenschapsraad (MR) een instemmingsbevoegdheid heeft over de vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid. Ouders kunnen bij de medezeggenschapsraad nagaan waarom zij akkoord zijn gegaan met het beleid ten aanzien van voeding. De regels moeten overigens wel tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd naar ouders, bijvoorbeeld in de schoolgids.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?