Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Pesten in en om school

UitsluitenGeweldOnline pestenSociale mediaVeiligheid

Helaas is pestgedrag een veel voorkomend probleem op scholen. Pesten heeft verschillende vormen: uitsluiting, verbale of fysieke agressie of het pesten gebeurt online. Het pesten gebeurt meestal op en in de omgeving van de school, via sociale media en gaat soms ook daarbuiten verder. Scholen zijn verplicht om pesten tegen te gaan en te zorgen voor een veilige school. 

Wat is pesten?

Pesten kan verschillende vormen aannemen. Soms wordt één kind systematisch buitengesloten door een groep kinderen, maar een kind kan door één kind gepest worden. Er kan sprake zijn van verbaal pestgedrag: een kind wordt uitgescholden of er worden vervelende berichten via whatsapp gestuurd. Het komt ook voor dat een kind fysiek gepest wordt en geduwd of geslagen wordt. Bij pesten voelt de leerling zich onveilig op school en daarbuiten. Pesten kan vergaande gevolgen hebben voor de gepeste, zelfs tot in de volwassenheid. Het is daarom erg belangrijk om snel en adequaat op te treden tegen pestgedrag.

Online pesten

Pesten komt voor op en om scholen, maar ook buiten de school kan het pesten verder gaan. Steeds vaker worden leerlingen online gepest via whatsapp, snapchat of facebook. Hoewel deze online manier van pesten buiten schooltijd en buiten het schoolterrein plaats kunnen vinden, heeft het wel een grote impact op de leerling op school. Daarom is het ook in deze situaties belangrijk om de school te betrekken. Stichting School & Veiligheid geeft veel informatie over pesten en sociale media.

Maatregelen van de school

Elke school heeft een zorgplicht voor sociale veiligheid op school. Er is een veiligheidsbeleid opgesteld waarin is opgenomen hoe de school met pesten omgaat. Op elke school is een vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen die te maken hebben met pesten. Ouders kunnen bij deze persoon terecht voor een gesprek over de pestsituatie.  

Wordt uw kind gepest? Lees dan wat u kunt ondernemen om het pesten te stoppen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?