Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Bedrijfshulpverleners

BHVVeiligheidSchoolveiligheidEHBO

Er moet minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV'er) op school aanwezig zijn. Deze is verantwoordelijk voor de veiligheid in het geval van een incident of noodgeval. In het schoolveiligheidsplan staat hoe de school de bedrijfshulpverlening heeft geregeld. Er gelden daarbij een aantal richtlijnen.

Wat doet een BHV'er

Een BHV'er is verantwoordelijk voor de veiligheid op school als er een incident of noodgeval voordoet:

 • Hij verleent eerste hulp bij ongevallen.
 • Hij is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van brand.
 • Hij is verantwoordelijk voor het voorkomen van en helpen bij ongevallen.
 • In noodsituaties evacueert en alarmeert de BHV'er alle mensen in de school. Zoals wanneer er brand uitbreekt of een gaslek is geconstateerd. 

Aantal BHV'ers op school

Iedere school moet minimaal één BHV'er hebben, daar is de Arbowetgeving helder over. En verder wordt gezegd dat scholen ‘verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening’. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV'ers niet wettelijk vastgelegd. In het veiligheidsplan van de school staat hoe uw school dit heeft geregeld.

Belangrijke aandachtspunten

Het schoolbestuur moet zorgen dat de bedrijfshulpverlening in het schoolgebouw goed geregeld is. Omdat iedere schoollocatie anders is, vraagt de opzet van de bedrijfshulpverlening om maatwerk. De Arbowet geeft een aantal globale aanwijzingen. Hier kunt u op letten:

 • Op basis van de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) kijkt de school wat er nodig is.
 • Het is raadzaam dat er minimaal twee medewerkers per schoolgebouw opgeleid zijn tot BHV'er, zodat er bij ziekte, vakanties, veranderde lesroosters of verplichtingen buiten de school toch altijd een BHV’er beschikbaar is.
 • De samenstelling van het werknemers- en leerlingenbestand en het schoolniveau zijn ook van invloed op het aantal BHV'ers: jongere kinderen vragen bijvoorbeeld een andere inzet van de bedrijfshulpverleners dan oudere kinderen.
 • Hou rekening met de tijd waarbinnen professionele hulpdiensten aanwezig kunnen zijn. Is de school wat meer afgelegen, of juist op een drukke en moeilijk toegankelijke plek, dan is het verstandig meer BHV'ers op school te hebben.
 • De grootte en complexiteit van het schoolgebouw speelt ook een rol. In een grote school zal er meer inzet van bedrijfshulpverleners nodig zijn.
 • De school moet zorgen dat BHV'ers hun werk goed kunnen doen. De huidige CAO’s stellen aanvullende voorwaarden voor de facilitering van bedrijfshulpverleners.

EHBO

Er is geen verplichting om een EHBO'er aanwezig te hebben op school. Op scholen waar geen EHBO'er is, is de BHV'er het aanspreekpunt bij ongevallen en noodsituaties.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?