Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Privacy en leerlinggegevens

Scholen verwerken veel gegevens van leerlingen en ouders. Het is belangrijk dat zij verantwoord omgaan met deze gegevens. Wat zijn de regels voor scholen? En welke gegevens hebben ze nodig?

Privacy

Privacy leerlinggegevens

Scholen houden gegevens van leerlingen bij in een dossier, maken foto’s en video’s en werken met digitale leermiddelen. Hierbij heeft de school te maken met persoonsgegevens van leerlingen en houdt de school zich aan de privacyregels.

Lees meer »
Beveiliging gegevensOnline privacyAVG

Leerlinggegevens delen

De school mag het leerlingdossier delen met schoolmedewerkers die betrokken zijn bij de leerling. Wanneer de school met anderen het dossier wil delen, mag dat alleen wanneer de ouder hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.  

Lees meer »
ToestemmingBeveiligdBeschermdInzage

Privacyregels op school

Scholen verwerken persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Zij moeten zich hierbij aan strenge regels houden. Lees hier welke regels er precies gelden voor scholen om de privacy te waarborgen.

Lees meer »
LeerlinggegevensBeveiliging gegevensPlichten school

Klacht over privacy

Als de school zich niet aan de privacyregels houdt kunt u verschillende stappen ondernemen. Voor hulp neemt u contact op met de schoolleiding, de medezeggenschapsraad, de functionaris gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer »
PrivacyschendingPrivacy beschermenNaleven privacyregels

School en jeugdzorg

Soms krijgt een school te maken met jeugdzorg. Daarvoor gelden speciale regels. In een folder worden deze regels toegelicht. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe en of de nieuwe privacyregels de omschreven regels in de folder wijzigen.

Lees meer »
Veilig ThuisKindermishandelingGezinsvoogdKinderbescherming

Cameratoezicht

De school mag camera's ophangen als zij aantoont dat dit noodzakelijk is. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de privacy van de leerling en de reden van het plaatsen van de camera's. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er camera's zijn.

Lees meer »
PrivacyVeiligheidToezicht

Leerlinggegevens

Inhoud leerlingdossier

De school bewaart leerlinggegevens in het leerlingdossier. In het leerlingdossier staan in ieder geval de administratieve gegevens van een leerling. Ook staan er gegevens in over de voortgang en begeleiding van een kind. De school mag ook een aantal gegevens over ouders bewaren. Hiervoor is in de meeste gevallen geen toestemming nodig.

Lees meer »
LeerlingadministratieVoortgangLeerlinggegevensRechten

Inzage leerlingdossier en andere rechten

Rondom leerlinggegevens hebben ouders verschillende rechten. Ouders mogen het dossier inzien, een kopie vragen, hun zienswijze toevoegen en bepaalde informatie laten verwijderen. Deze rechten gaan op de leerling over zodra deze 16 jaar is. De school blijft verplicht ouders te informeren over de studievoortgang van hun kind tot 18 jaar ouder is.

Lees meer »
Recht op inzageRecht op correctieRecht op kopie

Bewaartermijn

Scholen moeten zich aan strenge regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. In wet- en regelgeving is ook bepaald hoe lang scholen het leerlingdossier, examens en toetsen mogen bewaren. 

Lees meer »
LeerlingdossierAdministratieRechten

Inzien schoolwerk

Als de school het werk van uw kind bewaart, maakt dit werk onderdeel uit van het leerlingdossier. De inhoud daarvan mag u inzien en kopiëren. Het is afhankelijk van het schoolbeleid wat de school precies bewaart. De resultaten van de eindtoets van de basisschool, de centrale examens en de rekentoets moet de school altijd bewaren.

Lees meer »
ToetsenResultatenRechten