Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Cameratoezicht

PrivacyVeiligheidToezicht

De school mag camera's ophangen als zij aantoont dat dit noodzakelijk is. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de privacy van de leerling en de reden van het plaatsen van de camera's. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er camera's zijn.

Waarom cameratoezicht

De school kan meerdere redenen hebben om camera's op te hangen. Het kan gericht zijn op preventie van inbraak, vernieling en diefstal. Of voor de veiligheid van leerlingen om bijvoorbeeld ernstige pestsituaties op te sporen.

Regels voor cameratoezicht op school

De school mag gebruik maken van cameratoezicht wanneer deze een gerechtvaardigd belang heeft en cameratoezicht daarbij noodzakelijk is. Dat betekent dat er geen andere manier is om de veiligheid te waarborgen. Camera's zijn namelijk een behoorlijke inbreuk op de privacy. De school moet daarom bij cameratoezicht aan een aantal regels voldoen:

Verborgen cameratoezicht

Verborgen cameratoezicht is alleen mogelijk onder strenge voorwaarden. De school moet dan een duidelijk vermoeden hebben van een overtreding. Dan mag het cameratoezicht alleen daarvoor verborgen worden ingezet. De school moet altijd afwegen of de privacy niet onnodig veel geschonden wordt. Verborgen camera's op een toilet zijn bijvoorbeeld niet te rechtvaardigen. Meer informatie vindt u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Rol van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over veiligheidsbeleid. Het ophangen van camera's maakt daar onderdeel van uit. Zonder instemming van de MR mogen er geen camera's worden opgehangen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?