Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

School en jeugdzorg

Veilig ThuisKindermishandelingGezinsvoogdKinderbescherming

Soms krijgt een school te maken met jeugdzorg. Daarvoor gelden speciale regels. In een folder worden deze regels toegelicht. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe en of de nieuwe privacyregels de omschreven regels in de folder wijzigen.

Jeugdhulp

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Wanneer krijgt de school te maken met jeugdzorg

Een school kan op verschillende manieren te maken krijgen met jeugdzorg:

  1. Het gaat niet goed met een leerling en er moet hulp komen.
  2. De Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis vraagt informatie over een leerling.
  3. Een gezinsvoogd vraagt hoe een leerling op school functioneert.

Wat mag en mag niet?

In de folder 'Hoe gaat de school om met jeugdzorg' van Stichting KOG wordt de juridische kant van contact tussen school en jeugdzorg overzichtelijk weergegeven. Deze folder is uit 2015 en houdt nog geen rekening met de nieuwe privacyregels. Het is op dit moment nog onduidelijk of en hoe deze nieuwe regels de inhoud van de folder veranderen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?