Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Samenwerking ouders en school

Een goede samenwerking tussen school en ouders komt leerlingen ten goede. De rolverdeling tussen ouders en school is voor een deel wettelijk bepaald en gebonden aan regels en verplichtingen, maar ook aan rechten. 

Communicatie met ouders

Informatie van de school

U wilt graag goed op de hoogte zijn wat er op de school van uw kind gebeurt. De school is verplicht om u als ouder de nodige informatie te geven. De vorm waarin de school dit doet is vrij. 

Lees meer »
RapportLeerlingdossierGesprekOuderavondSchoolgidsWebsite

Tips voor het oudergesprek

Wanneer u als ouder met school in gesprek gaat over uw kind wilt u de tijd effectief en zinvol gebruiken. U kunt zich daar goed op voorbereiden. We geven vijf tips die daarbij helpen.

Lees meer »
10-minutengesprekVoortgangsgesprekRapportgesprekOudercontact

Startgesprek

Sommige scholen organiseren een start- of kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar. Ouders kunnen dan alvast kennismaken met de leerkracht of mentor van hun kind, zodat het contact makkelijker verloopt als er iets aan de hand is. Het is belangrijk om erheen te gaan.

Lees meer »
KennismakenGoede start

Gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. De school stelt zich daarbij neutraal op. Bij hoge uitzondering kan informatie geweigerd worden. De school moet de ouder wel vertellen waarom deze geen informatie krijgt.

Lees meer »
Informatierechtechtscheiding

Kosten voor ouders

De vrijwillige ouderbijdrage

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Voor verplichte activiteiten mag een leerling nooit worden uitgesloten, voor extra activiteiten alleen op de middelbare school. In de schoolgids staat hoe hoog de ouderbijdrage is, waar hij voor gebruikt wordt en dat de bijdrage vrijwillig is.

Lees meer »
SchoolkostenKosten voor oudersGeldelijke bijdrage

Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Steeds meer scholen geven onderwijs via een tablet of laptop. Of u daarvoor moet betalen is afhankelijk van het schoolbeleid en de regels over de vrijwillige ouderbijdrage. 

Lees meer »
iPadLaptopKosten

Ouders helpen kind en school

Ouders zijn betrokken

Alle ouders zijn betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Sommige ouders helpen bij activiteiten op school, anderen ondersteunen hun kind thuis. Belangrijk is de gelijkwaardigheid tussen ouders en de school.

Lees meer »
OuderbetrokkenheidGelijkwaardigheidKindbetrokkenheid

Helpen op school

Veel ouders helpen op school. Dit kan op veel verschillende manieren, passend bij uw eigen interesses en vaardigheden. U kunt ook een formele rol in de ouderraad of medezeggenschapsraad op u nemen.

Lees meer »
OuderparticipatieOuderbetrokkenheidBegeleidingHulpouder

Ouders in de klas

Ouders kunnen soms ook helpen in de klas of les. Dit kan éénmalig zijn voor bijvoorbeeld een project of speciale les, maar u kunt ook structureel helpen in bijvoorbeeld het wekelijkse voorleesuur. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs en moet daarom duidelijke afspraken maken over en met ouders die in de klas helpen.

Lees meer »
HulpouderOnderwijsondersteuningOuderparticipatieOuderbetrokkenheid

Ouderraad

De ouderraad

Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten, maar soms ook met beleidszaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Dit hangt af van de afspraken die zijn gemaakt met de school en de medezeggenschapsraad. De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. Een ouderraad is niet verplicht.

Lees meer »
ReglementStatuutOR

Ouderraad als vereniging of stichting

Een ouderraad kan als stichting of vereniging een meer formele vorm hebben. De taken van de ouderraad blijven vaak grotendeels hetzelfde. Er zijn verschillende typen verenigingen met hun eigen kenmerken.

Lees meer »
RechtsbevoegdheidNotarisKamer van KoophandelOudervereniging