Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

De vrijwillige ouderbijdrage

SchoolkostenKosten voor oudersGeldelijke bijdrage

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Voor verplichte activiteiten mag een leerling nooit worden uitgesloten, voor extra activiteiten alleen op de middelbare school. In de schoolgids staat hoe hoog de ouderbijdrage is, waar hij voor gebruikt wordt en dat de bijdrage vrijwillig is.

Een vrijwillige bijdrage

Alle bijdrages van ouders aan school zijn vrijwillig van aard. Vrijwillig wil zeggen dat ouders er zelf een besluit over mogen nemen. Dit heeft dus niets te maken met de vraag of u de bijdrage kunt missen. Het gaat dus echt om het willen bijdragen. Als u deze niet betaalt mag uw kind op de basisschool altijd meedoen. Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Ook als u de vrijwillige ouderbijdrage of de schoolkosten niet betaalt. Daarover maakte Ouders & Onderwijs afspraken met de PO-raad, de belangenvereniging voor basisschoolbesturen.

Op de middelbare school zijn er twee soorten bijdrages:

  • Bijdrages voor verplichte schoolonderdelen: wanneer u deze niet betaalt kan uw kind hier ongehinderd aan meedoen. Een verplicht schoolonderdeel is elk onderdeel dat ook in de schoolgids staat bij het programma. 
  • Bijdrages voor niet-verplichte schoolonderdelen: de school kan uw kind uitsluiten van een extra activiteit als ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Het verplichte onderwijsprogramma

Hoe de school de bijdrage van ouders ook noemt, elke leerling op de school moet het verplichte lesprogramma kunnen volgen zonder dat de ouders daarvoor iets moeten betalen. Ouders hoeven dus nooit te betalen voor verplicht lesmateriaal. De school moet ervoor zorgen dat de leerling dit materiaal gewoon kan gebruiken. Scholen mogen wel een bijdrage vragen, maar ouders zijn niet verplicht tot het betalen daarvan. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen.

Extra activiteiten en materialen

Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen de activiteiten en materialen waarvoor zij geen geld van de overheid krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, buitenlandreizen, huur van kluisjes, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest of tweetalig onderwijs. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit die niet verplicht is? De basisschool mag uw kind dan niet uitsluiten. Uw kind mag dus gewoon overal aan meedoen. De middelbare school mag uw kind nog wel weigeren voor de activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind. In de schoolgids vindt u of een activiteit verplicht is.

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage

Voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen bestaat in veel gevallen de mogelijkheid om gespreid te betalen. Sommige scholen kennen een reductieregeling, dit is echter niet verplicht. De school kan u hier meer informatie over geven. Stichting Leergeld helpt ouders die de ouderbijdrage echt niet kunnen betalen waar mogelijk. Soms heeft ook de gemeente mogelijkheden om ouders financieel bij te staan.

Duidelijkheid in de schoolgids

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan per school verschillen. Elke school bepaalt dat zelf, samen met de medezeggenschapsraad. Ook de manier waarop ouders de bijdrage betalen verschilt. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar, andere scholen vragen per activiteit een bijdrage aan de ouders. De ouderbijdrage wordt soms vooraf en soms achteraf gefactureerd. Op sommige scholen tekenen ouders een overeenkomst over het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Alle belangrijke informatie over de vrijwillige ouderbijdrage staat in de schoolgids.

Medezeggenschapsraad

De school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. Daarin hebben, naast personeelsleden, ook ouders en leerlingen zitting die de belangen van alle ouders en leerlingen behartigen.

Kosten middelbare school

Vooral op de middelbare school is vaak onduidelijk wat ouders moeten betalen. Mag de school een borg verplicht stellen? En hoe zit het met de aanschaf van een atlas of rekenmachine? Zodra de school specifieke lesmaterialen of activiteiten verplicht voorschrijft, zijn deze gratis beschikbaar. Het eigendom blijft dan bij de school. Aanvullende materialen die meerdere jaren meegaan of een sterk persoonlijk karakter hebben, kopen ouders zelf. Het gaat dan om bijvoorbeeld een agenda of woordenboeken. De Onderwijsinspectie heeft de veelgestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage op de middelbare school op een rijtje gezet.

Digitale leermiddelen

Steeds meer scholen vragen ouders om een iPad of ander digitaal leermiddel aan te schaffen. Hierover bestaat veel onduidelijkheid. Wanneer moeten ouders betalen? En wat moet de school doen als ouders niet betalen? U leest er meer over in het artikel ouderbijdrage voor digitale leermiddelen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?