Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders in de klas

HulpouderOnderwijsondersteuningOuderparticipatieOuderbetrokkenheid

Ouders kunnen soms ook helpen in de klas of les. Dit kan éénmalig zijn voor bijvoorbeeld een project of speciale les, maar u kunt ook structureel helpen in bijvoorbeeld het wekelijkse voorleesuur. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs en moet daarom duidelijke afspraken maken over en met ouders die in de klas helpen.

Incidenteel 

Scholen kunnen speciale lessen of projecten starten op het gebied van techniek, koken of creativiteit waarbij hulp van ouders nodig is. De leerkracht komt bijvoorbeeld handen tekort om leerlingen te helpen met timmeren, een fornuis te bedienen of naald en draad te gebruiken. Vaak is het de leerkracht die ouders via e-mail, nieuwsbrief of een intekenlijst vraagt één of meer keer te komen helpen. De leerkracht is eindverantwoordelijk en geeft ouders aanwijzingen. 

Structureel 

Er zijn scholen die ouders actief betrekken bij het leesonderwijs op school en gebruik maken van leesouders. Zij begeleiden leesgroepjes met ongeveer drie tot zes kinderen. Zo krijgen meer leerlingen de beurt om hardop voor te lezen. Inmiddels is gebleken dat leerlingen hierdoor nauwelijks beter of sneller leren lezen. 

Sinds een aantal jaren zijn er ouders en scholen die het anders doen. Leren met Ouders© begon bij stichting Scala in de gemeente Heusden. Daar helpen ouders kun eigen kind, 1-op-1, met leren lezen, rekenen, taal, schrijven en/of spelling. De leerkracht coacht ouders en ook hier blijft de school eindverantwoordelijk. Er zijn ouders die hun kind drie keer een half uur in de week helpen, anderen doen dit meer. Kinderen leren hierdoor sneller en met meer plezier. 

Ouders die graag op deze manier actief willen worden, kunnen hierover in gesprek gaan met de directie, ouderraad en medezeggenschapsraad om het zo op de agenda van de school te krijgen. 

Eindverantwoordelijk en aansprakelijk 

Ouders die helpen op school moeten wel de aanwijzingen van de directeur, leerkracht en overig onderwijzend personeel opvolgen. De school blijft namelijk altijd eindverantwoordelijk. Het is daarom belangrijk om goede en heldere afspraken hierover te maken. 

De school is daarnaast wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor ouders die ondersteunende activiteiten uitvoeren.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?