Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Combinatieklas

GroepsindelingSamenvoegenCombinatiegroep

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Is dat juist goed voor een kind of niet? Kan school daar zelf voor kiezen of praten ouders daarover mee?

Wat is een combinatieklas

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. Een school kan voor een combinatieklas kiezen door ruimtegebrek, een lerarentekort of gebrek aan leerlingen. Ook een pedagogische reden is mogelijk: in een combinatieklas leren kinderen zelfstandigheid en samenwerken. Binnen een combinatieklas zijn meestal meerdere stamgroepen. Leerlingen van die groepen krijgen dan voor sommige vakken les in kleinere groepjes. 

Voordelen en nadelen

In een combinatieklas kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen. Dat heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen met een achterstand of voorsprong makkelijker bij de andere klas aanschuiven. Daar staat tegenover dat sommige leerlingen het moeilijk vinden om te wachten tot de leerkracht aandacht en tijd heeft. En dat er soms onduidelijkheid voor leerlingen ontstaat, met chaos in de klas tot gevolg. Een goede leerkracht kan dat ondervangen.

Ouders praten mee

In het schoolplan staat opgenomen hoe de school de groepen inricht. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolplan. Een wijziging van een jaarklas naar een combinatieklas, en andersom, moet dus eerst langs de medezeggenschapsraad.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?